Świetna wiadomość dla działkowców. 50 mln zł do podziału

Świetna wiadomość dla działkowców. 50 mln zł do podziału

ROD
ROD Źródło: Wikimedia Commons
Rodzinne ogrody działkowe otrzymają wsparcie unijne na zwiększanie terenów zieleni oraz działania ekologiczne ograniczające hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz chroniące zwierzęta. Działkowcy otrzymają do podziału 50 mln zł, środki rozdysponuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przyznanie pieniędzy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) na rozwój zielonej infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) ogłosił minister funduszy i polityki regionalnejGrzegorz Puda.

– Mamy świadomość, jak ważną rolę w miastach pełnią rodzinne ogrody działkowe. To miejsca, gdzie można wypoczywać, obcować z przyrodą, ale przede wszystkim to zielone płuca miast. ROD mają bezpośredni wpływ na ekosystemy miejskie – przewietrzanie czy ograniczenie spływu wód opadowych. Dlatego o te tereny musimy dbać w sposób szczególny – podkreślał minister funduszy i polityki regionalnej.

ARMiR rozdysponuje środki

Na realizację projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z Funduszy Europejskich przeznaczone zostanie 50 mln zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wśród stowarzyszeń zrzeszających działkowców.

Agencja planuje otwarty nabór wniosków, podzielony na rundy miesięczne, do wyczerpania środków. Działkowcy będą mogli otrzymać dofinansowanie do działań zwiększających powierzchnię zieleni, w tym zakładanie zielonych ekranów ograniczających hałas i zanieczyszczenie powietrza. Wsparciem objęte będą również działania poprawiające stan zieleni oraz warunki jej utrzymania, w tym wykorzystanie wody opadowej i sprzyjanie owadom zapylającym, a także innym zwierzętom ważnym dla roślin i środowiska.
Raport Wojna na Ukrainie
Otwórz raport


Czytaj też:
Do wzięcia nawet 60 tys. zł. Rolnicy muszą spełnić jeden kluczowy warunek

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej