Kolejna odsłona Kredytu Energooszczędnego Banku Pekao dla firm z województwa kujawsko-pomorskiego
Artykuł sponsorowany

Kolejna odsłona Kredytu Energooszczędnego Banku Pekao dla firm z województwa kujawsko-pomorskiego

Bank Pekao S.A., zdjęcie ilustracyjne
Bank Pekao S.A., zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pekao S.A.
Współpraca Banku Pekao S.A., Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ponownie może przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej regionu. Jest to możliwe dzięki kolejnej odsłonie Kredytu Energooszczędnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Preferencyjne finansowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zużycia energii i ciepła to odpowiedź na rosnące ceny energii na rynku. W dniach 20 – 25 czerwca 2022 r. w Banku Pekao S.A. ruszy elektroniczny nabór wniosków o udzielenie kredytów inwestycyjnych na rozwiązania przyjazne środowisku.

Ceny surowców energetycznych na rynkach światowych rosną, co w połączeniu ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 przekłada się dalszy wzrost kosztów zakupu energii. Prognozy kolejnych wzrostów cen stanowią silny impuls dla przedsiębiorców do poszukiwania sposobów na obniżenie rachunków za prąd i ciepło.

- Światowa pandemia COVID-19, rosnące ceny towarów, surowców i energii spowodowały ogromny wzrost kosztów przedsiębiorstw, zmieniając często również ich plany inwestycyjne. Firmy z jednej strony szukają sposobów na wzrost przychodów, z drugiej jednak coraz częściej myślą o inwestycjach ograniczających ponoszone przez nich koszty. Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z kluczowych priorytetów zrównoważonego rozwoju. Tym bardziej w dobie wysokich stóp procentowych, kredyty na preferencyjnych warunkach cieszą się ogromnym zainteresowaniem – mówi Dominika Byrska, Dyrektor Biura Produktów i Procesów Kredytowych w Banku Pekao S.A.

Wdrożenie w firmie rozwiązań umożliwiających bardziej racjonalne wykorzystanie energii i ciepła wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Dlatego planując ich poniesienie warto korzystać z instrumentów finansowych oferujących preferencyjne warunki, np. pochodzących ze środków unijnych, m.in. w postaci Kredytu Energooszczędnego oferowanego przez Bank Pekao firmom z segmentu MŚP.

- Europejski Bank Inwestycyjny stawia na wspieranie inicjatyw zmierzających do ochrony klimatu i zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Przyjęta w 2020 roku Mapa Drogowa EBI jako Banku Klimatu stawia ambitny cel wzrostu udziału finansowania „zielonych” projektów do wysokości co najmniej 50% całej działalności kredytowej banku do końca 2025 roku. Wspólny projekt EBI, Banku Pekao oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego doskonale wpisuje się w ten szczytny cel, pozwalając mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z regionu kujawsko-pomorskiego skorzystać z oferty finansowania energooszczędnych inwestycji – podkreśla Goetz Von Thadden z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Niskooprocentowana pomoc na proekologiczne przedsięwzięcia inwestycyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców realizowana jest w formie tzw. Kredytu Energooszczędnego, przyznawanego przez Bank Pekao S.A. w ramach dwóch umów – z linii na efektywność energetyczną oraz w postaci odrębnego kredytu inwestycyjnego. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 15 lat. Część finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego może sięgnąć do 5 milionów złotych. Bank Pekao S.A. przeznaczy na kredyty łącznie prawie 40 milionów złotych – wnioski w formie elektronicznej można będzie składać od 20 do 25 czerwca br. W przypadku niewykorzystania pełnej puli środków w ramach organizowanego naboru, wnioski o przyznanie kredytu inwestycyjnego będzie można składać standardową ścieżką tj. w Oddziale Banku.

Warunkiem uzyskania preferencyjnego finansowania jest zaplanowanie projektu inwestycyjnego zwiększającego efektywność energetyczną przedsiębiorstwa o co najmniej 25 procent, co zostanie potwierdzone w przeprowadzonym audycie energetycznym.

Kredyt, oprocentowany poniżej stopy rynkowej, można przeznaczyć m.in. na przebudowę lub wymianę instalacji technologicznych poprawiających efektywność zużycia energii, termomodernizację budynków przemysłowych, a także inwestycję w odnawialne źródła energii.

W związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 istnieje także możliwość zapewnienia finansowania kapitału obrotowego, w przypadku umów kredytowych na finansowanie inwestycji, dodatkowo w wysokości do 50 procent wartości kredytu inwestycyjnego. Powyższa oferta obowiązuje jednak do końca czerwca br.

Szczegóły można znaleźć na stronie https://www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy/Oferta-unijna/Kredyt-energooszczedny/nabor-2022.html

Szczegółowe parametry instrumentu finansowego:

Wielkość linii finansowej, która może być wykorzystana przy udzielaniu kredytów przez Bank Pekao S.A. wynosi 40 mln zł. W jej ramach kredyty mogą być udzielane do końca 2023 r. lub do wyczerpania środków i muszą zostać spłacone przed końcem 2038 r.

Kredyt Energooszczędny może zostać udzielony na sfinansowanie projektów zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa o co najmniej 25 proc. Do oceny efektywności energetycznej projektu wymagany jest audyt energetyczny, który poprzedza decyzję o udzieleniu kredytu. Z linii na efektywność energetyczną mogą być udzielane wyłącznie nowe kredyty inwestycyjne. Kredytami z linii na efektywność energetyczną nie można refinansować innych zobowiązań finansowych (w tym zobowiązań zaciągniętych w Banku Pekao S.A.).

Kredytem na efektywność energetyczną można sfinansować następujące typy projektów:

  • ·przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, energetyczne oraz oświetlenia, a także elementów (lub całych) ciągów transportowych mediów oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych,
  • ·zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii,
  • ·zastosowanie instalacji i urządzeń technicznych służących poprawie efektywności energetycznej,
  • ·budowa i przebudowa instalacji OZE wykorzystywanych w przedsiębiorstwach i na jego potrzeby (instalacje wytwarzające energię w celu jej odsprzedaży komercyjnej są wyłączone z finansowania),
  • ·zastosowanie technologii odzysku energii w przedsiębiorstwach,
  • ·wprowadzanie systemów zarządzania energią.

Dodatkowo przedsiębiorca może skorzystać z kredytu obrotowego w wysokości do wysokości 50% kwoty kredytu inwestycyjnego na efektywność energetyczną (oferta ważna do końca czerwca 2022 r.).

Bank podpisuje z klientem dwie umowy kredytu – z linii na efektywność energetyczną finansowane jest maksymalnie 84 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pozostała część kapitału kredytu (minimalnie 16 proc.) finansowana jest ze środków Banku Pekao S.A. w ramach odrębnej umowy kredytu inwestycyjnego.

Kredyty na efektywność energetyczną oraz obrotowe są oprocentowane w następujący sposób:

1) w części finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oprocentowanie wynosi:

- 0,0 proc. dla projektów ze wzrostem efektywności energetycznej ponad 60 proc.

- 0,2 proc. dla projektów ze wzrostem efektywności energetycznej pomiędzy 25 proc. a 60 proc.

2) w części finansowanej przez Pekao oprocentowanie jest zgodne z polityką cenową banku.

Maksymalna kwota kredytu w części finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 5 mln zł. Kredyty udzielane są w złotych, a maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Kredytami można finansować wydatki poniesione przez przedsiębiorcę ze środków własnych pod warunkiem, że projekt nie został jeszcze zakończony. Kredyty mogą być udzielane na finansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenie woj. kujawsko – pomorskiego.