Stawka podatku w górę. Zmiany już od przyszłego roku

Stawka podatku w górę. Zmiany już od przyszłego roku

Budowa mieszkań, zdj. ilustracyjne
Budowa mieszkań, zdj. ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Mr.Cheangchai Noojuntuk
Zła wiadomość m.in. dla właścicieli domów czy osób prowadzących firmę w swojej posiadłości. Jak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Finansów, od 1 stycznia przyszłego roku wzrośnie stawka podatku od nieruchomości. Sprawdźcie, z jakimi podwyżkami trzeba się liczyć.

Pod koniec lipca Ministerstwo Finansów opublikowało obwieszczenie dotyczące maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2023 roku. Od przyszłego roku ze wzrostami muszą liczyć się m.in. osoby uiszczające podatek od nieruchomości. Przypomnijmy, że danina ta dotyczy właścicieli nieruchomości, domów wolnostojących czy mieszkań, które należą do właściciela wraz z częścią gruntu. Podatek obejmuje również osoby prowadzące firmę w nieruchomości do nich należącej, a także właścicieli działki budowlanej bądź wolnostojącego garażu.

Z danych Ministerstwa Finansów, które publikuje Bankier.pl wynika, że wysokość górnej granicy daniny od budynków mieszkalnych wzrośnie w przyszłym roku z 0,89 zł do 1 zł, czyli o 11 groszy za mkw. Z kolei od budynków związanych z prowadzeniem firmy stawka wzrośnie z 25,74 zł do 28,78 zł, czyli o 3,04 zł za metr kwadratowy.

Portal przypomina, że decyzję o wysokości podatku od nieruchomości ustala indywidualnie każda gmina, w związku z tym wzrost stawek nie musi się przekładać w każdej miejscowości na wyższe opłaty. Maksymalna danina nie może przekroczyć wartości z obwieszczenia resortu finansów.

Podatek od nieruchomości. Kto nie musi płacić?

Podatku od nieruchomości nie obejmuje m.in. właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków – z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej), budynków gospodarczych (lub ich części) służących działalności leśnej, lub rybackiej.

Z opłaty zwolnione są również:

  • Grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;
  • Grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, które znajdują się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służą bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów związanych z ochroną przyrody;
  • Grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
  • Położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki, które stanowią infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
  • Nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;
  • Uczelnie i instytuty badawcze (zwolnienie nie dotyczy gruntów, budynków itp. lub ich części zajętych na działalność gospodarczą);
  • Publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową;
  • Żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

Podatek od nieruchomości nie obejmuje też przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania (np. gruntów, budynków itp.), które zajęto na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Każda gmina może samodzielnie wprowadzić dodatkowe zwolnienie z podatku od nieruchomości dla wybranych grup. Podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie gminy, przelewem na rachunek bankowy gminy lub u osoby, którą wyznaczyła gmina.

Czytaj też:
Warszawa podnosi podatki. Mieszkańcy zapłacą więcej za nieruchomości

Źródło: Bankier.pl, Wprost.pl
 0

Czytaj także