Będzie wsparcie dla odbiorców wszystkich źródeł ciepła. Znamy kwoty

Będzie wsparcie dla odbiorców wszystkich źródeł ciepła. Znamy kwoty

Grzejnik
Grzejnik Źródło: Pixabay
Użytkownicy pelletu, oleju opałowego, drewna, czy gazu będą mogli liczyć na dodatek osłonowy na wzór przyjętego pod koniec zeszłego tygodnia dodatku węglowego. Sprawdźcie na jakie konkretnie finansowe wsparcie będą mogły liczyć poszczególne grupy.

Przypomnijmy, że w piątek Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, która zakłada dopłatę w wysokości 3 tys. zł dla osób, które ogrzewają domy węglem. Również w piątek Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o przyjęciu przez rząd założeń do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Jej celem jest zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych, które ogrzewają swoją nieruchomość innymi źródłami niż węgiel.

– Zaproponowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska regulacja ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów ogrzewania – podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Regulacja przewiduje wprowadzenie jednorazowego dodatku osłonowego na wzór dodatku węglowego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła. Wsparcie otrzymają gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, w szczególności brykietem drzewnym, słomą lub ziarnami zbóż albo skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym.

Kwoty wsparcia

Dodatek (bez progów dochodowych) dla właścicieli niektórych indywidualnych źródeł ciepła przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła i wynosić będzie odpowiednio:

  • 3 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 390 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy, w szczególności brykiet drzewny, słoma, czy ziarna zbóż;
  • 1 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 530 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 zł (liczba gospodarstw domowych: 150 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 122 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania kocioł olejowy.

Kto uzyska wsparcie?

By uzyskać dodatek konieczne będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek w projektowanej ustawie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które złożyły wniosek lub którym przyznano dodatek węglowy.

Termin na składanie do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wniosków o wypłatę upłynie 30 listopada br.

Rząd zdecydował również o wsparciu dla odbiorców ciepła na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej od wytwórców ciepła systemowego. Chodzi o ustalenie taryfy z rekompensatą dla przedsiębiorstw energetycznych. – Dzięki takiemu rozwiązaniu rząd ochroni odbiorców przed gwałtownym wzrostem cen i ograniczy podwyżki rachunków za ciepło – podkreśliła Anna Moskwa.

Szefowa resortu klimatu i środowiska zwraca uwagę, że dzięki temu rozwiązaniu rządowym wsparciem objęci zostaną m.in. odbiorcy w gospodarstwach domowych, wspólnoty mieszkaniowe, żłobki, szkoły, szpitale i domy pomocy społecznej.

Sejm zajmie się projektem po wakacjach

Propozycja przepisów ustala pułap ceny ciepła uprawniający do wsparcia rządowego, tzw. taryfy z rekompensatą. Pułap, uprawniający do otrzymania wsparcia, ustala się na poziomie 103,82 zł /GJ dla ciepła z węgla i 150,95 zł/GJ dla ciepła z gazu. Tym samym ograniczeniu ulegnie wzrost rachunków za ciepło płaconych przez gospodarstwa domowe średnio o ok. 1012 zł w przypadku gdy źródłem ciepła jest węgiel i ok. 3900 zł gdy źródło ciepła zasilane jest gazem ziemnym.

Projekt ustawy przewidujący dopłaty do kolejnych rodzajów opału ma w tym tygodniu trafić na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów a następnie ma zostać przyjęty przez rząd. Parlament zajmie się projektem po wakacjach.

Czytaj też:
Sondaż „Rz”: sympatie polityczne przekładają się na ocenę dodatku węglowego

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska