Rząd chce zlikwidować opłaty ewidencyjne. Zmiany już niebawem

Rząd chce zlikwidować opłaty ewidencyjne. Zmiany już niebawem

Rejestracja pojazdów niebawem bez opłaty ewidencyjnej
Rejestracja pojazdów niebawem bez opłaty ewidencyjnej Źródło: Pxhere
Rząd planuje zlikwidować opłaty ewidencyjne uiszczane przez obywateli i przedsiębiorców m.in. w związku z rejestracją pojazdów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w środę zamieszczono informacje dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada m.in. likwidacja opłat ewidencyjnych ponoszonych przez obywateli i przedsiębiorców m.in. w związku z rejestracją pojazdów.

– Istotą planowanych w projekcie ustawy rozwiązań jest wyeliminowanie opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami, poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym. Projekt obejmie także zniesienie opłat ewidencyjnych za wpis przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej lub ewidencji – wskazanych w art. 138a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, które aktualnie nie są jeszcze pobierane a rozpoczęcie ich pobierania miało nastąpić od dnia określonego w komunikacie Ministra Cyfryzacji – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z projektem nie będzie również pobierana opłata ewidencyjna za wydanie karty parkingowej.

Posłuchano przedsiębiorców i samorządowców

– W związku z powyższym założeniem podmioty zobowiązane obecnie do pobierania opłaty ewidencyjnej – starosta, marszałek, wojewoda, przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów – nie będą musiały składać miesięcznych sprawozdań z pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych – podano w komunikacie.

W komunikacie podkreślono, że zgłoszenie projektu poprzedzono analizami uwzględniającymi wnioski wpływające właśnie od przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz środowisk samorządowych.

Organem odpowiedzialnym za przygotowanie projektu jest Ministerstwo Cyfryzacji. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to przełom trzeciego i czwartego kwartału tego roku.

Wysokość opłaty ewidencyjnej to 0,50 zł.

Czytaj też:
Już co piąte auto kupowane przez Polaków to wóz z górnej półki. Kryzys może to wstrzymać

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 0

Czytaj także