Uregulowanie pracy zdalnej coraz bliżej. Minister Maląg wskazuje termin

Uregulowanie pracy zdalnej coraz bliżej. Minister Maląg wskazuje termin

Marlena Maląg
Marlena Maląg Źródło:PAP / Radek Pietruszka
Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała w radiu Siódma9, iż liczy na to, że Sejm jeszcze w tym roku spodziewa się, że Sejm przyjmie nowelizację kodeksu pracy wprowadzającą do kodeksu regulacje dotyczące pracy zdalnej.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg gościła w piątek w radiu Siódma9. Jednym z tematów rozmowy była kwestia uregulowania pracy zdalnej w kodeksie pracy. – Praca zdalna, która sprawdziła się i obowiązuje dzisiaj na mocy przepisów COVID-owych, zaproponowane jest jej wejście na stałe do kodeksu pracy. [Projekt] dzisiaj jest pracy w Komisji Kodyfikacyjnej, a więc kolejny etap to będzie kolejne czytanie w Sejmie – powiedziała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej w rozgłośni.

Uregulowanie przepisów jeszcze w tym roku?

Kiedy można spodziewać się uchwalenia przepisów? Maląg podkreśliła, iż liczy na to, że stanie się to w tym roku i „praca zdalna już wejdzie na stałe”.

Projekt nowelizacji kodeksu pracy wprowadzający do kodeksu przepisy dotyczące pracy zdalnej został – jak przypomina ISBNews – przyjęty przez rząd ponad trzy miesiące temu i skierowany do prac w Sejmie. Najistotniejsze rozwiązania, zaproponowane w projekcie, dotyczące pracy zdalnej to:

  • wprowadzenie do kodeksu pracy definicji pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
  • obowiązek uwzględniania przez pracodawcę wniosku o wykonywanie pracy zdalnej, złożonego przez pracownicę w ciąży oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia (chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych).

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną, dotyczy także:

  • pracownika, który sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności;
  • rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, – rodzica dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • rodzica dziecka posiadającego opinię o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Czytaj też:
Pracownicy Apple mają wrócić do biur. Koniec z pracą zdalną

Źródło: Siódma9, ISBNews