Podatek od nieruchomości może wzrosnąć. Jakie górne stawki?

Podatek od nieruchomości może wzrosnąć. Jakie górne stawki?

Budowa mieszkań, zdj. ilustracyjne
Budowa mieszkań, zdj. ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Mr.Cheangchai Noojuntuk
Maksymalne stawki podatku od nieruchomości mogą w przyszłym roku wzrosnąć o ok. 12 proc. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą jednak samorządy.

Przypomnijmy, że podatek od nieruchomości muszą uiszczać właściciele gruntów, mieszkań, domów wolnostojących, ale też osoby prowadzące działalność gospodarczą w nieruchomości do nich należącej. O płatnościach muszą pamiętać również użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze, a w niektórych przypadkach też posiadacze zależni nieruchomości lub ich części będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Górne stawki daniny

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, stawki podatku od nieruchomości ustala w uchwale rada gminy bądź miasta. Stawki – jak przypomina Dziennik Gazeta Prawna – nie mogą jednak przekroczyć ustawowego maksimum, które określa w drodze obwieszczenia minister finansów, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji w pierwszym półroczu. Inflacja w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 11,8 proc. Z opublikowanego przez resort finansów obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok przyszły dowiadujemy się m.in. iż górna stawka podatku od budynków mieszkalnych wyniesie w 2023 roku maksymalnie 1 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Z kolei górna granica podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosić będzie 28,78 zł. W przypadku budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym danina wyniesie maksymalnie 13,47 zł za metr kwadratowy.

Jak wspomniano, decyzję w sprawie ostatecznych stawek podatku ostatecznie podejmują radni. Dzieje się to zazwyczaj w ostatnim kwartale roku. Dziennik Gazeta Prawna zwraca uwagę, że polityka radnych w tym zakresie bywa różna. Przykładowo w Warszawie, stawki podatku od nieruchomości na ogół odpowiadają ustawowemu maksimum(wyjątek dotyczy podmiotów leczniczych). Z kolei mniejsze miasta i gminy raczej decydują się na określenie stawek niższych od górnej granicy.

Terminy płatności

Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Osoby prawne i inne podmioty niebędące osobami fizycznymi muszą składać do 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok. Podatek wpłacają bez wezwania na rachunek gminy w miesięcznych ratach do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń – do końca tego miesiąca. Te same reguły obowiązują np., gdy nieruchomość jest współwłasnością osób fizycznych i osób prawnych.

Czytaj też:
Małe zainteresowanie rządowym programem. Buda: Nie dziwię się

Źródło: Gazeta Prawna
 1

Czytaj także