Jest wzór wniosku o dodatek energetyczny. Wiemy, jak go wypełnić

Jest wzór wniosku o dodatek energetyczny. Wiemy, jak go wypełnić

Kominek
Kominek Źródło: Wikimedia Commons
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ze wzorem wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Sprawdźcie, co należy podać w dokumencie.

Przypomnijmy, że dodatek energetyczny to jednorazowe rządowe wsparcie dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG czy oleju opałowego. Rząd przyjął ustawę wprowadzającą świadczenie pod koniec sierpnia.

Dodatek wynosi:

 • 3000 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 zł w przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe;
 • 500 zł dla ogrzewania na LPG;
 • 2000 zł do ogrzewania na olej opałowy.

Co należy podać we wniosku?

W środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ze wzorem wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. We wniosku należy podać m.in. dane wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego, czyli: imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu stwierdzającego tożsamość, czy adres zamieszkania. We wniosku konieczne będzie również podanie numeru rachunku bankowego na który zostanie przelana odpowiednia – w zależności od stosowanego źródła ciepła – kwota.

Ponadto, we wniosku należy zaznaczyć, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe, czy wieloosobowe. W tym drugim przypadku, trzeba będzie podać dane osób wchodzących w skąd tego gospodarstwa.

Właściciele gospodarstw będą musieli wskazać rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła w domu z następujących opcji:

 • kocioł na paliwo stałe;
 • kominek;
 • koza;
 • ogrzewacz powietrza;
 • trzon kuchenny;
 • piecokuchnia;
 • piec kaflowy na paliwo stałe;
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • kocioł olejowy.

We wniosku należy również podać, jaki rodzaj paliwa jest wykorzystywany do ogrzewania: pellet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz LPG, lub olej opałowy.

O dodatki energetyczne mogą ubiegać się też właściciele gospodarstw, którzy zgłosili bądź już mają wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).Składający wniosek muszą mieć świadomość, że zawarte w nim informacje są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wnioski o dodatek energetyczny należy złożyć do gminy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB.

Czytaj też:
Mieczysław Kasprzak dla „Wprost”: 3 tys. zł na ogrzewanie? To nie są żadne mecyje

Źródło: Radio Zet, PAP
 0

Czytaj także