Vialto Partners: klienci oczekują kompleksowych i praktycznych rozwiązań

Vialto Partners: klienci oczekują kompleksowych i praktycznych rozwiązań

Podatki
Podatki Źródło:Materiały prasowe
Popyt na kompleksowe usługi obejmujące pomoc w optymalnym wykorzystaniu i efektywnej kosztowo alokacji zasobów ludzkich pomiędzy terytoriami będzie w najbliższych latach dynamicznie wzrastał – mówi w rozmowie z wprost.pl Mariusz Ignatowicz, partner w firmie doradztwa podatkowego Vialto Partners.

Jakie wymagania muszą państwo spełniać świadcząc usługi i jakie oczekiwania mają wobec państwa klienci?

Podstawowym wymogiem jest rzetelność i profesjonalizm oferowanych przez nas usług. Jego gwarancją są między innymi uprawnienia zawodowe posiadane przez całą kadrę menedżerską odpowiedzialną za kontakty z klientem oraz merytoryczną kontrolę dostarczanych przez nas porad, raportów, kalkulacji, modeli rozliczeń itp. Poza wspomnianymi uprawnieniami doradcy podatkowego stałemu podnoszeniu kwalifikacji i wiedzy merytorycznej służy wewnętrzny, autorski system szkoleń i rozwoju kompetencji.

Klienci oczekujący kompleksowych i praktycznych rozwiązań zawsze mogą liczyć na wsparcie, które poza szczegółową analizą prawną i podatkową oraz rekomendacją odnośnie preferowanego podejścia, obejmuje także szerszy kontekst biznesowy oraz wskazanie potencjalnych implikacji każdego scenariusza w kontekście sytuacji zarówno firmy, jak i pracownika lub innych zaangażowanych osób.

Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów odnośnie szybkości i jakości przetwarzania danych oraz nowoczesnych metod komunikacji zapewniamy im możliwość skorzystania z wysoce zautomatyzowanego procesu rozliczeń podatkowych oraz procesów legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w naszym kraju.

Jakie innowacyjne produkty i usługi oferuje organizacja?

Wyjątkowość kompleksowej oferty Vialto Partners może potwierdzić kilkuset aktywnych klientów będących polskimi i międzynarodowymi filiami wiodących firm z branży finansowej, produkcyjnej, zaawansowanych technologii, produktów konsumpcyjnych i wielu innych, a także korzystające z naszych usług liczne firmy polskie.

Sprostanie oczekiwaniom tych klientów i zarządzenie idącym w tysiące wolumenem indywidualnych spraw pracowniczych nie byłoby możliwe bez wdrożenia zaawansowanych technologicznie rozwiązań z zakresu wymiany informacji i przetwarzania danych oraz innowacyjnego podejścia do samej organizacji pracy, które łącznie przyjęły formę platformy myMobility.

To unikalna platforma technologiczno-informatyczna, która umożliwia bezpośredni i niezakłócony dostęp do informacji o statusie konkretnego przypadku lub pracownika, wymaganej bądź zgromadzonej dokumentacji i danych oraz kolejnych krokach niezbędnych do zakończenia procesu. Dostępna jest ona dla wszystkich uczestników procesu – zarówno z poziomu firmy, pracownika, jak i naszych specjalistów – umożliwiając sprawną i bezpieczną komunikację oraz w przejrzysty sposób potwierdzając role i zakres odpowiedzialności poszczególnych interesariuszy w każdym procesie.

Gdzie dostrzega pan największy potencjał rozwoju w kolejnych latach?

Odbudowujące się po pandemii gospodarki napotykają wyzwanie w postaci niekorzystnych trendów demograficznych skutkujących ograniczoną dostępnością lokalnych specjalistów. W związku z tym przedsiębiorcy zmuszeni są do poszukiwania pracowników poza granicami swoich krajów.

Z drugiej strony obawy przed spowolnieniem gospodarczym i negatywnym wpływem działań wojennych w Europie na stan gospodarki światowej wymuszają elastyczne gospodarowanie istniejącymi zasobami, co powoduje wzrost liczby oddelegowań i relokacji pracowników tak, aby jak najefektywniej wykorzystać kompetencje i doświadczenie objętych nimi osób w miejscach i na rynkach które ich wsparcia potrzebują.

Nie bez znaczenia jest też zmiana psychologiczna będąca pokłosiem pandemii – powodująca, iż coraz więcej osób godzi się lub jest wręcz zainteresowana pracą zdalną. Umożliwia to pozyskiwanie specjalistów z deficytowych dziedzin na innych rynkach w sytuacjach w których wcześniej nie było to możliwe, np. ze względu na niechęć do opuszczenia danego kraju, separację z rodzina, koszty fizycznej realokacji.

Biorąc to pod uwagę, jesteśmy głęboko przekonani, iż popyt na kompleksowe usługi obejmujące pomoc w optymalnym wykorzystaniu i efektywnej kosztowo alokacji zasobów ludzkich pomiędzy terytoriami, wsparte przez innowacyjne wykorzystanie nowoczesnych technologii – co stanowi kwintesencję oferty rynkowej Vialto Partners – będzie w najbliższych latach dynamicznie wzrastał.

Mariusz Ignatowicz (ur. 1970). Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie podyplomowe Studium Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Przez ostatnie 28 lat związany z firmami z tak zwanej „Wielkiej Czwórki”. W jednej z nich w latach 2004 – 2022 pełnił funkcję partnera podatkowego, realizującego projekt z zakresu doradztwa podatkowego i biznesowego na rzecz międzynarodowych koncernów inwestujących w naszym kraju (specjalizując się m.in. w branży farmaceutycznej i ochrony zdrowia). Od blisko 10 lat związany z sektorem globalnej mobilności. Od kwietnia br. zarządza firmą Vialto Partners, będącą ppolską filia międzynarodowej korporacji, której właścicielem jest jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie. Organizacja powstała w wyniku wydzielenia z firmy PwC części jej globalnego biznesu i rozwoju nowych usług, które na chwilę obecną obejmują kompleksowe usługi związane z pomocą w optymalnym wykorzystaniu i efektywnej kosztowo alokacji zasobów ludzkich pomiędzy krajami na terenie których działają klienci Vialto Partners.

Mariusz Ignatowicz, Vialto Partners

Firma Vialto Partners znalazła się w zestawieniu „Wpływowi w branży doradców podatkowych”, opublikowanym w cyfrowym wydaniu tygodnika „Wprost”, nr 43/2022.