Takiej podwyżki składek na ZUS jeszcze nie było. Przedsiębiorcy nie czekają i zamykają działalność

Takiej podwyżki składek na ZUS jeszcze nie było. Przedsiębiorcy nie czekają i zamykają działalność

Praca
Praca Źródło: Pixabay
W 2023 r. składka ZUS dla przedsiębiorców wzrośnie o 17 proc., czyli o ok. 200 zł, sięgając ok. 1,4 tys. zł. Do tego przedsiębiorcy muszą płacić składkę zdrowotną. Miesięcznie będą więc przelewać na konto ZUS ponad 1,7 tys. zł i to niezależnie od tego, czy mieli jakikolwiek dochód. To najwyższa w historii podwyżka składek.

Małe firmy i jednoosobowe działalności gospodarcze znikają na potęgę. Od początku roku zamknęło się w Polsce 140 tysięcy firm. Takiego tempa nie było nawet w pandemii. Niestety, w kolejnych miesiącach zjawisko to może utrzymać tempo, a nawet przybrać na sile. Powodów rezygnacji z prowadzenia własnej działalności można się domyślić: rosną ceny produktów i usług, z których korzystają przedsiębiorcy przy wykonywaniu swojej pracy, do tego drożeją energia i gaz, a klienci coraz ostrożniej oglądają każdą złotówkę i rezygnują z usług, które nie są im niezbędne. Kurczy się rynek zbytu, rośnie niepewność.

To, że coraz trudniej się utrzymać, nie interesuje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który oczekuje regularnego opłacania miesięcznych składek emerytalno-rentowych. Od stycznia będzie jeszcze drożej. Dziś na swój rachunek w ZUS-ie przedsiębiorcy przelewają ok. 1200 zł miesięcznie, a od przyszłego roku będzie to ponad 1 418,48 zł.

Rośnie przeciętne wynagrodzenie etatowców, po kieszeni dostaną przedsiębiorcy

Z czego wynika ta podwyżka? Z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce rynkowej. Rząd w projekcie budżetu na 2023 r. założył, że wyniesie ono 6935 zł brutto, co przełoży się na rekordowo wysoki wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców. Podstawę dla wyliczenia wysokości składek stanowi 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2023 roku będzie to kwota 4161 zł.

Tak zmienią się składki w 2023 roku

Składka 2022 rok 2023 rok

Składka emerytalna jest: 693,58 zł będzie: 812,23 zł

Składka rentowa jest: 284,26 zł będzie: 332,88 zł

Składka chorobowa jest: 87,05 zł będzie: 101,94 zł

Składka wypadkowa jest: 59,34 zł będzie: 69,49 zł

Fundusz pracy jest: 87,05 będzie: 101,94 zł

Składka chorobowa jest dobrowolna. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się jej nie opłacać, przelewać będzie na konto w ZUS-ie 1 316,54 zł. Na tym koszty ponoszone przez osoby prowadzące jednoosobową działalność się nie kończą: Do powyższych kwot należy doliczyć składkę zdrowotną, której wysokość, po wejściu w życie Polskiego Ładu, jest zależna w głównej mierze od wybranej formy opodatkowania. Więc jej wysokość każdy przedsiębiorca będzie ustalała indywidualnie.

Rządzący na pewno mają świadomość, że ubywa jednoosobowych działalności, które pełnią ważną rolę w krwioobiegu polskiej gospodarki. Ich ubytek nie pozostanie dla niej bez znaczenia – spadną wpływy z podatków, być może przybędzie bezrobotnych. Na pewno sposobem na to, by zatrzymać ich istnienie, jest obniżenie składek, które płacą niezależnie od tego, jakie osiągają przychody, Nawet w najgorszych miesiącach, gdy brakuje wpływów, muszą opłacić składkę w pełnej wysokości. W braku płatności ZUS szybko przystępuje do egzekucji.

Rzecznik MŚP proponuje dobrowolny ZUS

Swoją propozycję zaradzenia problemowi przedstawił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. W wystąpieniu podczas otwarcia 12. edycji Europejskiego Kongresu m.in. przypomniał, że sektor MŚP w dialogu z rządem uzyskał już wprowadzenie maksymalnej ceny za energię elektryczną 785 zł za megawatogodzinę, obowiązującą wstecz od 24 lutego br. i oczekuje na ogłoszenie – również dla tego sektora – maksymalnej ceny paliwa gazowego.

– Liczymy także na to, że rząd weźmie pod uwagę nasze postulaty, jeśli chodzi o ułatwienia. Nadchodzi spowolnienie gospodarcze i niezwykle ważne jest, żeby wprowadzić do prawa zmiany, które pozwolą firmom przejść trudny okres. Jednym z najważniejszych postulatów rzecznika MŚP i przedsiębiorców zrzeszonych w radzie przy rzeczniku jest dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców – przypomniał Abramowicz.

Składka zdrowotna miałaby pozostać obowiązkowa.

Trwa zbieranie podpisów pod petycją o rozpoczęcie prac ustawodawczych nad wprowadzeniem dobrowolnego ZUS-u. Więcej można przeczytać w artykule poniżej.

Czytaj też:
Rzecznik MŚP mówi o „gwoździu do trumny” dla przedsiębiorców. Trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą ustawodawczą

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także