Rzecznik MŚP mówi o „gwoździu do trumny” dla przedsiębiorców. Trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą ustawodawczą

Rzecznik MŚP mówi o „gwoździu do trumny” dla przedsiębiorców. Trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą ustawodawczą

Pracownicy IT
Pracownicy IT Źródło:Shutterstock
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz uważa, że obowiązkowa składka emerytalno-rentowa, która w 2023 roku sięgnie ok. 1,4 tys. zł, wpędza wielu przedsiębiorców do szarej strefy i powinna być dobrowolna. Trwa zbieranie podpisów inicjatywą ustawodawczą.

W 2023 r. składka ZUS dla przedsiębiorców wzrośnie o 17 proc., czyli o ok. 200 zł, sięgając ok. 1,4 tys. zł. Do tego jeszcze składka zdrowotna, którą dotknęły niekorzystne dla przedsiębiorców zmiany. Do 2021 r. jej wysokość była ustalana ryczałtowo (jej podstawę stanowiło 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze gospodarki narodowej z IV kwartału), ale „Polski ład” zmienił tę zasadę.

Składka zdrowotna idzie w górę przez „Polski ład”

Teraz jednoosobowi przedsiębiorcy płacą składkę w wysokości 9 proc. od faktycznie uzyskiwanego dochodu. To ogromna różnica. Bankier wylicza, że w 2021 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 381,81 zł – a czego przedsiębiorca mógł odliczyć od podatku 328,78 zł. W związku z tym realna wysokość składki wynosiła 53,03 zł miesięcznie. W tym roku przedsiębiorca osiągający miesięczne dochody na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. (podstawa 3155,4 zł) zapłaci 381,81 zł miesięcznie na ubezpieczenie zdrowotne.

– Dla wielu maleńkich mikrofirm jest to kwota zaporowa, stąd mówimy o wielu zamknięciach i zawieszeniach firm – powiedział w zeszłym tygodniu rzecznik MŚP Adam Abramowicz podczas otwarcia 12. edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

Adam Abramowicz walczy o dobrowolny ZUS

Po raz kolejny przekonywał o konieczności zmiany systemu i wprowadzeniu dobrowolnych składek na ZUS (składka zdrowotna miałaby pozostać obowiązkowa).

– Liczymy także na to, że rząd weźmie pod uwagę nasze postulaty, jeśli chodzi o ułatwienia. Nadchodzi spowolnienie gospodarcze i niezwykle ważne jest, żeby wprowadzić do prawa zmiany, które pozwolą firmom przejść trudny okres. Jednym z najważniejszych postulatów rzecznika MŚP i przedsiębiorców zrzeszonych w radzie przy rzeczniku jest dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców – powiedział Abramowicz.

Dodał, że nieuwzględnienie tego apelu będzie „gwoździem do trumny dla wielu mikrofirm”.

Powtórzył to w poniedziałek w programie „Money. To się Liczy”. Jako przykład podał system niemiecki, w którym przedsiębiorca decyduje o wysokości składki emerytalnej.

– Dzisiaj jest tak, że jeśli z tytułu składek ZUS przedsiębiorca jest zadłużony, to ZUS np. windykuje, zajmując jego mieszkanie i eksmituje z niego. Z uzasadnieniem, że tych pieniędzy Zakład oczywiście nie bierze, tylko wpłaca na konto ZUS tego przedsiębiorcy. To tak dzisiaj działa. Jest bardzo szkodliwe, bo wyrzuca wielu ludzi do szarej strefy – mówił Rzecznik MŚP.

Trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą ustawodawczą, której celem jest wprowadzenie zastąpienie ryczałtowej składki ZUS dobrowolną. „Podstawowym prawem człowieka jest możliwość zarabiania na swoje utrzymanie pracą na własny rachunek. System, który to uniemożliwia poprzez ustanowienie wysokiej bariery wejścia na rynek oraz utrzymania na nim firmy, jest niemoralny” – czytamy w opisie akcji zbierania podpisów.

Biuro Rzecznika MŚP w dobrowolności składek dostrzega jeden z kluczy do sukcesu niemieckiej gospodarki, która podniosła się szybko po wojnie. „Nie jesteśmy ani mniej zapobiegliwi ani głupsi od naszych zachodnich sąsiadów. Wprowadzenie dobrowolności opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne przy zachowaniu obowiązku składki na ubezpieczenie zdrowotne doprowadzi do wyjścia wielu firm z szarej strefy, zapobiegnie pauperyzacji i nieszczęściu wielu polskich rodzin które system wpędza w zadłużenie, pomoże przejść sektorowi MŚP bardziej bezpiecznie przez nadchodzące spowolnienie gospodarcze” – napisano.

Wszystkie informacje o sposobie zbierania podpisów i terminie, w którym należy odesłać podpisane karty, znajdują się na stronie Rzecznika MŚP.

Czytaj też:
Policzyli, o ile wzrosną składki przedsiębiorców w ciągu dekady

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl