Ustawa o Funduszu Transformacji Śląska. Sejm nie zgodził się kluczową poprawkę

Ustawa o Funduszu Transformacji Śląska. Sejm nie zgodził się kluczową poprawkę

Katowice
Katowice Źródło: Shutterstock
Sejm ponownie zajął się dziś ustawą o Funduszu Transformacji Śląska. Posłowie odrzucili większość zaproponowanych przez Senat poprawek. Jedna z nich dotyczyła siedziby Funduszu.

Na początku grudnia zeszłego roku Sejm przyjął ustawę o Funduszu Transformacji Śląska, która zakłada powołanie Funduszu wspierającego zagospodarowanie terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych. Powołanie Funduszu będzie realizacją postanowień Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, podpisanej 28 maja 2021 roku. Kapitał zakładowy Funduszu ma wynieść 500 mln zł.

Fundusz Transformacji Śląska. Jakie ma cele?

Transformacja województwa śląskiego ma zmierzać do zmiany struktury gospodarki Śląska. Chodzi m.in. o zagospodarowanie sektorów, które nie posiadają potencjału wzrostowego oraz o działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki województwa śląskiego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów.

Fundusz Transformacji Śląska ma m.in. przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian działalności gospodarczej, występującym na terytorium województwa śląskiego. Instrumentami Funduszu mają być m.in. możliwość realizacji rządowych programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, emisja obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń czy obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w spółkach.

Fundusz ma udzielać wsparcia przedsiębiorcom, w tym w ramach rządowych programów, także spoza województwa śląskiego, z tym, że efekt powinien służyć realizacji transformacji Śląska. Fundusz ma realizować zarówno zadania o charakterze inwestycyjnym, jak i zadania dotyczące m.in. wspierania kształcenia czy cyfryzacji. Zgodnie z postanowieniami Umowy społecznej, Fundusz będzie wykonywał działalność w formie spółki akcyjnej.

Sejm odrzucił poprawki Senatu

W połowie grudnia zeszłego roku Senat przyjął poprawki do ustawy o Funduszu Transformacji Śląska S.A. Dziś Sejm poprawki odrzucił większość senackich poprawek. Posłowie nie zgodzili się m.in. na to, by spółka mieściła się w Bytomiu, co oznacza, że siedzibą Funduszu będą Katowice. Sejm odrzucił też propozycję dotyczącą zmniejszenia liczby członków zarządu do trzech osób, czy zmianę składu Rady Nadzorczej, poprzez zwiększenie w niej reprezentantów terenów pogórniczych.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też:
Sukces lekarzy z Katowic. Ukraiński paraolimpijczyk odzyskał wzrok po 30 latach
Czytaj też:
Prawie 4 mld euro dla Polski na odchodzenie od węgla. Wiadomo, który region dostanie najwięcej środków

Źródło: ISBNews, Wprost.pl
 0

Czytaj także