Spełnienie kamienia milowego czy fasada? Ministerstwo wyjaśnia

Spełnienie kamienia milowego czy fasada? Ministerstwo wyjaśnia

Obligacje skarbowe
Obligacje skarbowe Źródło: FreeImages.com
Powołanie Komitetu Monitorującego to jeden z kamieni milowych, od których Komisje Europejska uzależnia wypłatę pieniędzy z KPO. „DGP” rozmawiała z członkami Komitetu, którzy wyrażają wątpliwości co do jego działania. Do zastrzeżeń ustosunkowało się Ministerstwo Funduszy.

Dziennik Gazeta Prawna zapoznał się z regulaminem Komitetu Monitorującego ds. Planu Rozwojowego. Ma to być maksimum 70-osobowe gremium, które będzie kontrolowało, czy rząd rozporządza grantami i pożyczkami z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zgodnie z unijnym wymogami.

Powołanie Komitetu Monitorującego to jeden z kamieni milowych KPO, od spełnienia których zależy, czy i ile pieniędzy z tego źródła Polska otrzyma.

Członkowie Komitetu chcą częstszych spotkań

Członkowie Komitetu, z którymi rozmawiali dziennikarze, wyrazili obawy, że będzie to instytucja fasadowa bez konkretnych uprawnień. Wątpliwości budzi np. § 2.1, zgodnie z którym „Komitet zbiera się co najmniej raz w roku z inicjatywy Przewodniczącego”. Zdaniem Krzysztofa Kosińskiego, prezydenta Ciechanowa, który jest członkiem Komitetu z ramienia Związku Miast Polskich, biorąc pod uwagę „obszerność reform oraz inwestycji w ramach KPO”, jest to niewystarczające.

Stąd postulat, by posiedzenia odbywały się co najmniej raz na kwartał. Z regulaminu wynika wprawdzie, że jedna trzecia składu może złożyć wniosek o częstsze spotkania, ale rozmówcy „DGP” chcieliby, aby z takim wnioskiem mogła wychodzić jedna czwarta składu. W takiej sytuacji przewodnicy musiałby zwołać posiedzenie w ciągu 15 dni od złożenia wniosku przez uprawnioną grupę.

Kolejna wątpliwość dotyczy uprawnień przewodniczącego i zwykłych członków. Zwykli członkowie Komitetu nie mogą wnosić o sporządzenie analiz i ekspertyz, a takie dokumenty mogą być potrzebne, by prawidłowo ocenić skutki podejmowanych przez rząd decyzji. W uwagach, do którego dotarł dziennik, znalazł się apel, by co najmniej czworo członków mogło zlecić wykonanie ekspertyz.

MFiPR: Projekt regulaminu jest w trakcie konsultacji

Do tych zastrzeżeń ustosunkowało się Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. „Projekt regulaminu Komitetu Monitorującego KPO wysłaliśmy 26 stycznia do wszystkich członków KM KPO” – napisano w komunikacie przesłanym PAP. „Projekt regulaminu jest obecnie w trakcie konsultacji i wszyscy członkowie Komitetu mogą zgłaszać do niego swoje uwagi do 9 lutego br. To oznacza, że treść regulaminu nie jest jeszcze przesądzona” – podkreślił resort.

„Naszym celem jest ustalenie ze wszystkimi członkami KM zasad i sposobu pracy Komitetu, zebranie propozycji rozwiązań oraz docelowo uzgodnienie zapisów przed pierwszym posiedzeniem KM. Chcemy, żeby dyskusja na pierwszym spotkaniu, koncentrowała się na sprawach merytorycznych, dotyczących przede wszystkim wdrażania KPO, a nie na zapisach technicznych regulaminu” – wyjaśniło ministerstwo funduszy.

Czytaj też:
KE wszczęła postępowanie przeciwko Polsce. Może się skończyć skargą do TSUE
Czytaj też:
Coraz bliżej otrzymania środków z KPO? Szynkowski vel Sęk: Liczę, że Tusk nie będzie przeszkadzał

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / PAP
 0

Czytaj także