Komunie coraz bliżej. Kiedy od prezentu trzeba zapłacić podatek?

Komunie coraz bliżej. Kiedy od prezentu trzeba zapłacić podatek?

Pierwsza komunia święta
Pierwsza komunia święta Źródło:Shutterstock / wideonet
Już za kilka tygodni dzieci przystąpią do Pierwszej Komunii. Otrzymają z tej okazji prezenty, niekiedy bardzo drogie. W sytuacji, gdy upominek jest bardzo wartościowy, rodzice mają obowiązek odprowadzenia podatku.

Sezon komunijny zbliża się wielkimi krokami. Poza przeżyciem duchowym, dzień Pierwszej Komunii to również prezenty, niekiedy bardzo drogie. Jak przypomina „Fakt", w sytuacji, gdy upominek jest bardzo wartościowy, może stać się wyzwaniem podatkowym dla rodziców dziecka.

Pierwsza Komunia. Kiedy trzeba zapłacić podatek?

Kiedy należy zapłacić podatek od prezentu? Rodzice są do tego zobowiązani, gdy wartość wszystkich darowizn pochodzących od jednej osoby w ciągu pięciu lat przekroczy ustalony limit. Limit ten jest uzależniony od stopnia pokrewieństwa darczyńcy względem obdarowanego. Od 13 października zeszłego roku limity wynoszą odpowiednio:

  • I grupa podatkowa – do niej zaliczają się: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz zięć synowa i teściowie. Jeśli darowizna od takiej osoby nie przekroczy 10 tys. 434 zł, rodzice nie muszą nigdzie tego zgłaszać, ale gdy ta wartość jest większa, jest sześć miesięcy na powiadomienie Urzędu Skarbowego na formularzu SD-Z2.
  • II grupa podatkowa – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni małżonków pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych. Tutaj rodzice płacą podatek, gdy wartość darowizny przekroczy 7 tys. 878 zł.
  • III grupa podatkowa – osoby spokrewnione w dalszym kręgu, czyli kuzyni, rodzina macochy lub ojczyma, osoby niespokrewnione, czyli np. znajomi, przyjaciele, współpracownicy, a także wszystkie pozostałe osoby, które nie znajdują się w I i II grupie podatkowej. W tym wypadku rodzice płacą podatek, gdy wartość darowizny przekroczy 5 tys. 308 zł.

Podatek od darowizny osób z grupy II i III należy zgłosić w ciągu miesiąca (na druku SD -3), licząc od dnia uroczystości. Podatek należy wpłacić w ciągu 14 dni od odebrania decyzji na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Jeśli rodzice tego nie zrobią, staną się podejrzani o popełnienie przestępstwa albo wykroczenia skarbowego.

Jakie kary?

Niezgłoszenie faktu otrzymania darowizny w określonym terminie, które zostanie ujawnione w trakcie kontroli organu podatkowego, skutkować będzie nałożeniem na podatku karnego w wysokości 20 proc. otrzymanej darowizny. Natomiast jeśli darowizna została przekazana przez osobę inną niż najbliższa, wysokość karnego podatku, jaki może zostać nałożony na podatnika, wynosi od 3 do 20 proc. podstawy opodatkowania.

„Fakt" przypomina, że w przypadku przestępstwa podatkowego grozi kara grzywny w granicach kwot: od 1163,3 zł do 33 503 040 zł.

Czytaj też:
Najciekawsze Wielkanocne prezenty dla dzieci w wieku 9-11 lat
Czytaj też:
Polacy popełniają błędy przy wypełnianiu PIT-ów. Na to trzeba uważać

Źródło: Vimed / Fakt