Przetrwał czterech prezydentów, ośmiu premierów. Pietraszkiewicz żegna się ze Związkiem Banków Polskich

Przetrwał czterech prezydentów, ośmiu premierów. Pietraszkiewicz żegna się ze Związkiem Banków Polskich

Krzysztof Pietraszkiewicz
Krzysztof Pietraszkiewicz Źródło:PAP / Marcin Obara
Przetrwał czterech prezydentów, ośmiu premierów, dziesięciu selekcjonerów reprezentacji. Krzysztof Pietraszkiewicz, przestał być dziś prezesem Związku Banków Polskich po 20 latach kierowania organizacją. Jego następcą będzie Tadeusz Białek.

Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich (ZBP) wybrało dziś nowy Zarząd oraz Radę Związku. Na funkcję prezesa Związku powołany został Tadeusz Białek, dotychczasowy wiceprezes ZBP. Do zarządu, na trzyletnią kadencję, powołano Agnieszkę Wachnicką, Włodzimierza Kicińskiego oraz Bartosza Kublika.

Krzysztof Pietraszkiewicz żegna się z ZBP

Tym samym, po 30 latach pracy w ZBP odchodzi Krzysztof Pietraszkiewicz, który kierował organizacją jako prezes od 2003 roku (wcześniej jako Dyrektor Generalny). Współtworzył w sektorze bankowym takie instytucje jak m.in. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Był też współinicjatorem powołania Fundacji Obrotu Bezgotówkowego w 2017 roku.

Tadeusz Białek dziękując ustępującemu prezesowi podkreślił, że podejmuje się kierowania związkiem w niezwykle trudnym okresie, a dodatkowo przejmuje zarządzanie organizacją, która w ostatnich 30 latach pozostawała jednym z najważniejszych podmiotów na rynku finansowo – bankowym.

Nowy prezes ZBP wskazał w czasie obrad walnego zgromadzenia, że aktualne uwarunkowania działania banków w Polsce wiążą się z licznymi wyzwaniami stojącymi przed sektorem bankowym. Do najważniejszych wyzwań zaliczył m.in.: proces reformy wskaźnika referencyjnego (wprowadzenie nowego wskaźnika WIRON, który zastąpi WIBOR), rozwiązanie problemu kredytów walutowych, aktualne trudności w finansowaniu rynku mieszkaniowego na skutek inflacji i wysokiego poziomu stóp procentowych, niewspółmiernie wysoki poziom obciążeń sektora bankowego i wprowadzenie licznych regulacji osłabiających zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki (np. ustawowe wakacje kredytowe).

Tadeusz Białek związany jest z sektorem bankowym od 2003 roku. W latach 2010 – 2020 pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków Polskich. Od 2020 był wiceprezesem ZBP. Organizacja przypomina, że Białek pełnił liczne funkcje w ramach reprezentacji sektora bankowego na poziomie krajowym i europejskim w ramach Europejskiej Federacji Bankowej (EBF). Brał udział w licznych pracach legislacyjnych dotyczących kluczowych regulacji w zakresie funkcjonowania sektora bankowego.

Czytaj też:
Zdolność kredytowa znów w górę. Największy skok w City Handlowy
Czytaj też:
Coraz mniej na lokacie. Tylko w dwóch bankach depozyty powyżej 8 proc.

Źródło: Związek Banków Polskich