BNP Paribas Wealth Management – szersze spojrzenie na biznes
Artykuł sponsorowany

BNP Paribas Wealth Management – szersze spojrzenie na biznes

Odpowiedzialny biznes
Odpowiedzialny biznes Źródło:Materiały prasowe
Kryteria ESG obejmujące kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym stają się priorytetem w świecie biznesu. BNP Paribas Wealth Management, będący częścią Grupy BNP Paribas, rozumie te potrzeby i wdraża zasady odpowiedzialności ESG w praktyki biznesowe.

Dbałość o standardy zrównoważonego rozwoju jest fundamentem działania BNP Paribas Wealth Management. Klienci coraz częściej zmieniają swoje nawyki, poszukując inwestycji, które realizują zyski, nie szkodząc przy tym środowisku czy społeczeństwu. Bank uwzględnia preferencje Klientów dotyczące czynników ESG w usłudze doradztwa inwestycyjnego i asset management.

ESG to standard dzisiejszych działań biznesowych

Ważnym elementem podejścia do tematów ESG w biznesie jest inwestowanie w kompetencje doradców. Doradcy Wealth Management jako pierwsi na polskim rynku zdobyli certyfikaty ESG Advisor – Europejskiego Doradcy ESG, wydawane przez międzynarodową organizację EFPA – European Financial Planning Association. Legitymują się również certyfikatami na poziomie EFA EFPA – Europejski Doradca Finansowy oraz EFP EFPA – Ekspert Planowania Finansowego.

ESG Advisor to certyfikat, który jest potwierdzeniem, że doradca posiada specjalistyczną wiedzę oraz kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wiedza na temat kryteriów ESG jest szczególnie ważna w kontekście inwestycji, ponieważ co raz więcej inwestorów bierze pod uwagę te aspekty przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dzięki temu doradcy Wealth Management, po odbytych szkoleniach w tym kierunku, są w stanie przedstawić informacje, na podstawie których Klient wybierze inwestycje, które są zgodne z jego wartościami i preferencjami w zakresie zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej i dobrych praktyk korporacyjnych.

BNP Paribas Wealth Management nie tylko edukuje swoich doradców, ale także rozwija ofertę produktów, których celem jest wspieranie inicjatyw społecznych oraz popularyzowanie odpowiedzialnych i proekologicznych postaw. Przykładem takiego działania jest wprowadzenie do oferty certyfikatów strukturyzowanych, których sprzedaż wspiera różne inicjatywy społeczne. Dzięki sprzedaży certyfikatów udało się zebrać środki na ponad 150 000 drzew z czego, aż 1 000 drzew pod czujnym okiem leśników i firmy Reforest’Action posadzili pracownicy Banku BNP Paribas podczas inicjatywy zalesiania zniszczonych terenów Polski.

BNP Paribas Wealth Management zaangażowany jest również we współpracę z Tara Ocean Foundation. Część przychodów pochodzących z zapisów na certyfikaty strukturyzowane została przeznaczona na rzecz ochrony i zrównoważonej eksploatacji oceanów. W czerwcu, kiedy ekspedycja odwiedziła Sopot, Klienci BNP Paribas Wealth Management mieli okazję wejść na pokład szkunera badawczego Tara Ocean, prawdziwego pływającego laboratorium, który od dwóch lat bierze udział w międzynarodowej ekspedycji naukowej, badającej wpływ zmian naturalnych oraz działań człowieka na ekosystemy przybrzeżne Europy.

ESG w strategii Banku BNP Paribas

Bank BNP Paribas to organizacja świadoma swojego wpływu na otoczenie i podchodząca do zarządzania aspektami ESG w sposób odpowiedzialny, co potwierdza ocena na poziomie 10,9, czyli niskie ryzyko istotnego negatywnego wpływu czynników związanych z zarządzaniem wpływem na środowisko i kwestiami społecznymi na działalność („Low Risk”), przyznana przez agencję Sustainalytics we wrześniu 2022 roku. Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ zostały również docenione przez WealthBriefing European Awards 2023, który przyznał BNP Paribas Wealth Management w marcu tego roku nagrodę BEST WEALTH MANAGEMENT BUSINESS w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Zaangażowanie banku w konsekwentne wdrażanie strategii ESG i dbałość o zrównoważony rozwój zostały wyróżnione także nagrodą „Orły ESG 2023”, przyznawaną przez „Rzeczpospolitą”. Jury doceniło zaangażowanie banku w transformację energetyczną, procesy ograniczania zużycia papieru i działania na rzecz równości płci.

Odpowiedzialność ESG to nie tylko kwestia etyczna, ale także sposób na budowanie wartości firmy. Grupa BNP Paribas pokazuje, że odpowiedzialne działania mogą przyczynić się do budowania lepszego świata dla przyszłych pokoleń. Poprzez takie działania bank uwydatnia rolę sektora finansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju.