Europejska emerytura coraz bliżej. Decydujący ruch po stronie prezydenta

Europejska emerytura coraz bliżej. Decydujący ruch po stronie prezydenta

Emeryci
Emeryci Źródło:Shutterstock
Sejm odrzucił uchwałę Senatu odrzucającą przepisy ws. wprowadzenia tzw. europejskiej emerytury. Rozwiązanie to ma być korzystną opcją przede wszystkim dla jednej grupy osób. Senatorowie tłumaczą, że ustawa zmienia także inne, krajowe przepisy dotyczące instytucji finansowych, m.in. SKOK-ów.

Przypomnijmy, że w kwietniu br. rząd przyjął ustawę ws. OIPE. To ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny, określany europejską emeryturą. Rozwiązanie to – jak zauważał „Puls Biznesu" – ma umożliwić swobodne przenoszenie oszczędności pomiędzy krajami i firmami, co wesprze rozwój rynku kapitałowego i ułatwi coraz częstszą migrację. OIPE ma być zatem korzystną opcją przede wszystkim dla osób pracujących w innym kraju Unii Europejskiej. Co istotne, rozwiązanie to nie zastąpi publicznych systemów emerytalnych (ZUS), ale ma je uzupełniać. Twórcy ustawy zwracają uwagę, że za zbliżony produkt do OIPE można uznać Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), funkcjonujące w III filarze emerytalnym. Dostawcami OIPE będą mogły zostać np. banki, instytucje kredytowe bądź firmy zarządzające aktywami.

Europejska emerytura. Wątpliwości Senatu

Ustawą ws. OIPE zajął się dziś Sejm. Posłowie nie zgodzili sie z uchwałą Senatu odrzucającą przepisy w tej kwestii. Wątpliwości senatorów – jak pisze Business Insider Polska – budziły nie tyle regulacje dotyczące OIPE (ich wprowadzenie wymusza unijne rozporządzenie 2019/1238), co fakt, iż ustawa zmienia także inne, krajowe przepisy dotyczące instytucji finansowych, m.in. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

— Generalnie rozszerza się kompetencje kas (tzw. SKOK-ów), zbliżając je do banków, aczkolwiek bez objęcia ich systemem nadzoru, pozwala się na członkostwo w kasie spółek: jawnej, partnerskiej i komandytowej oraz przewiduje się możliwość prowadzenia, na rzecz członka kasy, rachunku powierniczego. Jak podnoszono w debacie, SKOK-i stają się dzięki tej ustawie inną instytucją niż dotychczas, zdecydowanie komercyjną — wskazano w uzasadnieniu senackiej uchwały o odrzuceniu nowej ustawy.

Jednocześnie podkreślono, że uregulowania dotyczące SKOK-ów nie są związane bezpośrednio z ustawą o OIPE. Zostały dołączone „niejako przy okazji" co narusza zasady techniki prawodawczej.

Odrzucenie przez Sejm uchwały Senatu oznacza, że o losie ustawy zdecyduje teraz prezydent.

Zalety europejskiej emerytury

Business Insider Polska zwraca uwagę, że najważniejszą zachętą do dobrowolnego odkładania będzie zwolnienie z opodatkowania dochodów z tytułu gromadzenia oszczędności na subkoncie OIPE, w tym także w momencie wypłaty zebranych środków. Ulga nie będzie mieć jednak zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający jednocześnie gromadził oszczędności na więcej niż jednym subkoncie.

Podobnie jak w przypadku IKE roczny limit wpłat na OIPE wyniesie trzykrotność przeciętnego rocznego wynagrodzenia. W tym roku jest to kwota 20 tys. 805 zł. Limit kosztów i opłat związanych z prowadzeniem OIPE ma być nie wyższy niż 1 proc. zgromadzonego kapitału. Odkładać będzie mogła osoba, która skończyła 15 lat.

Wypłata środków zgromadzonych na subkoncie będzie dokonywana jednorazowo albo w ratach. Nastąpi na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu wieku 60 lat lub po ukończeniu 55 lat i nabyciu uprawnień emerytalnych (po spełnieniu dodatkowych warunków). W umowie o prowadzenie OIPE będzie można wskazać jedną lub więcej osób, które otrzymają środki zgromadzone na subkoncie w razie śmierci oszczędzającego.

Czytaj też:
Dwudniowe posiedzenie Sejmu. Ważą się losy referendum
Czytaj też:
Emerytury pomostowe na stałe. Prezydent podpisze dziś nowelizację ustawy

Źródło: Business Insider Polska, Puls Biznesu, Wprost.pl