Ministerstwo ujawnia szacunkowe wykonanie budżetu. Znamy wysokość deficytu

Ministerstwo ujawnia szacunkowe wykonanie budżetu. Znamy wysokość deficytu

Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów Źródło:Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 / Adam-dalekie-pole
Ministerstwo Finansów przedstawiło szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-październik 2023 roku. Deficyt wyniósł 36,4 mld zł i pozostaje na poziomie niemal 40 proc. planowanego deficytu na cały bieżący rok.

Ministerstwo Finansów podaje, że w okresie styczeń-październik br. dochody budżetu państwa wyniosły 475,4 mld zł i były wyższe o 49,5 mld zł (tj. 11,6 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Po dziesięciu miesiącach deficyt pozostaje na poziomie poniżej 40 proc. planowanego deficytu na cały bieżący rok.

Deficyt budżetowy na poziomie 36,4 mld zł

– Należy podkreślić bardzo dobrą i stabilną sytuację na rynku pracy, która przekłada się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i znacznie niższe zapotrzebowanie na finansowanie uzupełniające FUS z budżetu państwa. Dotacja do FUS wyniosła po październiku 2023 r. 39,1 mld zł (w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2023 zaplanowano na ten cel łącznie 59,8 mld zł). Powyższe oznacza, że w perspektywie całego roku można szacować istotne naturalne oszczędności z tego tytułu. Powyższe może mieć wpływ na niższy niż planowany w nowelizacji maksymalny poziom deficytu – czytamy w komunikacie resortu finansów.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. (po nowelizacji) wyniosło:

  • dochody 475,4 mld zł, tj. 79,1 proc.
  • wydatki 511,8 mld zł, tj. 73,8 proc.
  • deficyt 36,4 mld zł, tj. 39,6 proc.

Z kolei dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły w okresie styczeń-październik br. 419,2 mld zł i były wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o ok. 26,3 mld zł (tj. 6,7 proc.), w tym:

  • dochody z podatku VAT wyniosły 206,5 mld zł i były wyższe o ok. 14,3 mld zł (tj. 7,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2022 r.,
  • dochody z podatku akcyzowego wyniosły 69,9 mld zł i były wyższe o ok. 4,2 mld zł (tj. 6,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2022 r.,
  • dochody z podatku PIT wyniosły 68,8 mld zł i były wyższe o ok. 8,1 mld zł (tj. 13,3 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2022 r.,
  • dochody z podatku CIT wyniosły 58,9 mld zł i były niższe o ok. 1,3 mld zł (tj. 2,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2022 r.

Ministerstwo podaje, że w okresie styczeń – październik br. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 54,4 mld zł i było wyższe o ok. 22,7 mld zł (tj. 71,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2022 roku.

Wydatki budżetu w okresie styczeń-październik

Z kolei wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – październik br. wyniosło 511,8 mld zł, co stanowi 73,8 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (398,7 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 113,1 mld zł, tj. 28,4 proc.

– Wyższe wykonanie wydatków odnotowano w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 25,5 mld zł), co związane było z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+. Jednocześnie, głównie w wyniku tej zmiany, niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 17,2 mld zł). Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 39,1 mld zł i było wyższe od wykonania w tym samym okresie roku 2022 o 8,7 mld zł tj. ok 28,8 proc. – informuje ministerstwo.

– Ponadto w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 19,0 mld zł, w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. Związane to było m.in. z wejściem w życie przepisów „Ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 7 lipca 2023 r”. zwiększającej środki dla jednostek samorządu terytorialnego. Uruchomiono już dwie dodatkowe transze środków, w sierpniu i we wrześniu (łącznie w wys. ok 8,8 mld zł) dla samorządów w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – dodano.

Resort podaje również, że na obsługę długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 21 mld zł, głównie w wyniku wzrostu kosztów obsługi długu krajowego. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części obrona narodowa (o 27,5 mld zł, w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia).

– Ponadto, niższe wykonanie odnotowano w wydatkach z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 2,0 mld zł), co było spowodowane rozliczeniem nadpłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie przez pomniejszenie raty składki za miesiąc marzec oraz rozliczeniem w styczniu br. korekty budżetu za 2022 r. przez pomniejszenie składki do UE za ten miesiąc. Po dziesięciu miesiącach 2023 r. zanotowano również niższe niż planowano wpłaty do UE z tytułu należności celnych – podaje resort finansów.

Czytaj też:
Kotecki ostrzega, że wysoki deficyt może pociągnąć reakcję KE
Czytaj też:
Dziura budżetowa w Niemczech. Resorty pilnie szukają oszczędności

Źródło: Ministerstwo Finansów