Budżet na 2024 rok przyjęty. Senat zagłosuje nad ustawą w przyszłym tygodniu

Budżet na 2024 rok przyjęty. Senat zagłosuje nad ustawą w przyszłym tygodniu

Sejm
Sejm Źródło:X / Sejm, Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu
Sejm przyjął ustawę budżetową na 2024 rok. W przyszłym tygodniu dokumentem ma się zająć Senat. Ustawa budżetowa do 29 stycznia powinna trafić na biurko prezydenta.

Ustawa przewiduje, że w 2024 roku dochody państwa wyniosą 682,4 mld zł. Podatki zasilą budżet kwotą prawie 603,9 mld zł. Limit wydatków ustalono na 866,4 mld zł i jest wyższy od zaplanowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 r. o blisko 173 mld zł, czyli o 24,9 proc. Tym samym deficyt budżetu państwa szacuje się na nie więcej niż 184 mld zł. Deficyt budżetu środków europejskich ustalono na 32,5 mld zł.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że biorąc pod uwagę plany finansowe pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, prognozowany deficyt sektora finansów według metodyki unijnej wyniesie w 2024 r. 5,1 proc. PKB.

Wydatki budżetowe w 2024 roku

Ustawa przewiduje, że w 2024 roku dochody państwa wyniosą 682,4 mld zł. Podatki zasilą budżet kwotą prawie 603,9 mld zł. Limit wydatków ustalono na 866,4 mld zł i jest wyższy od zaplanowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 r. o blisko 173 mld zł, czyli o 24,9 proc. Tym samym deficyt budżetu państwa szacuje się na nie więcej niż 184 mld zł. Deficyt budżetu środków europejskich ustalono na 32,5 mld zł.

Za przyjęciem ustawy w całości głosowało 240 posłów.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że biorąc pod uwagę plany finansowe pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, prognozowany deficyt sektora finansów według metodyki unijnej wyniesie w 2024 r. 5,1 proc. PKB.

– To budżet, w którym rząd Donalda Tuska realizuje obietnice wyborcze. Realizujemy punkt po punkcie nasze zobowiązania. 30 proc. podwyżek dla nauczycieli. 5 mld zł dla pracowników akademickich, podwyżki dla sfery budżetowej. Pamiętaliśmy o samorządzie: ponad 3 mld zł subwencji. Telefon zaufania, babciowe, większe środki na ochronę zdrowia i obronę narodową – mówił przed samym głosowaniem minister finansów Andrzej Domański.

Wydatki budżetowe w 2024 roku

Ustawa budżetowa przewiduje 30-proc. podwyżkę płac dla nauczycieli, a także przesunięcie pieniędzy, aby umożliwić przyznanie 20-proc. podwyżek pracownikom administracji. Uwzględnia wprowadzone przez Komisję Finansów Publicznych poprawki umożliwiające przesunięcie ponad 199 mln zł na rezerwę ogólną m.in. z budżetu Sądu Najwyższego (22,5 mln zł), 64,6 mln zł z budżetu Najwyższej Izby Kontroli, 49 mln zł z budżetu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 45,5 mln zł z IPN i 11,9 mln zł z Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wydatki na obronność wyniosą 118 mld zł, czyli 3,1 proc. PKB planowanego na 2024 r. Na ochronę zdrowia ma zostać przeznaczone 192 mld zł, a subwencje dla jednostek samorządów terytorialnego wyniosą 117,9 mld zł. Nowe przepisy zamrażają tzw. kominówki, czyli wynagrodzenia dla kierujących spółkami Skarbu Państwa, agencjami rządowymi, funduszami czy przedsiębiorstwami państwowymi.

Przepisy zakładają również przekazanie papierów wartościowych o wartości do 3 mld zł z przeznaczeniem na psychiatrię dziecięcą oraz onkologię dziecięcą, a także na diagnostykę onkologiczną lub leczenie onkologiczne pozostałych pacjentów.

Senat zbierze się w przyszłą środę i czwartek – 24 i 25 stycznia. 26 stycznia na posiedzeniu plenarnym Sejm rozpatrzy ewentualne poprawki Senatu. Budżet powinien trafić na biurko prezydenta do 29 stycznia.