Dodatek osłonowy. Tylko miesiąc na złożenie wniosku

Dodatek osłonowy. Tylko miesiąc na złożenie wniosku

Prąd, licznik, zdj. ilustracyjne
Prąd, licznik, zdj. ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Sunshine Studio
Do końca kwietnia można składać wnioski o tzw. dodatek osłonowy. Przypominamy, komu taki dodatek przysługuje i na jakie wsparcie można liczyć.

Rząd zdecydował o kontynuacji tzw. dodatku osłonowego, świadczenia wprowadzonego w 2022 roku, którego celem było wsparcie Polaków w trudnej sytuacji finansowej, w pokryciu kosztów energii.

Dodatek osłonowy. Komu przysługuje?

Dodatek osłonowy – jak przypomina Interia.pl – przysługuje gospodarstwom domowym, które jako główne źródło energii deklarują m.in.:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • kozę,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnię,
 • kuchnię węglową,
 • piec kaflowy na paliwo stałe.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje kryterium dochodowe. Jednoosobowe gospodarstwa domowe nie mogą przekroczyć 2100 zł miesięcznie, z kolei w przypadku gospodarstwa wieloosobowego miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć 1500 zł na osobę (pod uwagę brane są dochody z 2022 roku).

Wysokość dodatku osłonowego zależna jest od ilości osób w gospodarstwie domowym oraz od rodzaju źródła ogrzewania. Osobom, które opalają domy węglem, przysługiwać będzie wyższe świadczenie, pod warunkiem że źródło ogrzewania zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w odpowiednim terminie.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • od 228,80 zł do 268 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego, gdzie miesięczny dochód nie przekracza 2100 zł,
 • od 343,20 zł do 429 zł – dla gospodarstwa 2-3-osobowego, gdzie miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,
 • od 486,20 zł do 607,75 zł – dla gospodarstwa 4-5-osobowego, gdzie miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,
 • od 657,80 zł do 822,24 zł – dla gospodarstwa 6-osobowego i więcej, gdzie miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego stosowany jest mechanizm złotówka za złotówkę, co oznacza, że nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego można liczyć na wsparcie (kwota zostaje pomniejszona o kwotę przekroczenia). Minimalna kwota wypłacanych dodatków to 20 zł.

Jak złożyć wniosek?

By otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można złożyć osobiście lub elektronicznie (przez platformę ePUAP) do 30 kwietnia br. Poza danymi wnioskodawcy, w dokumencie należy wskazać osoby tworzące z wnioskodawcą gospodarstwo domowe.

Po złożeniu wniosku i otrzymaniu pozytywnej decyzji dodatek osłonowy zostanie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca br.

Czytaj też:
Ministra klimatu o cenach prądu: Rachunki mogą zmienić się o 30 zł miesięcznie
Czytaj też:
Fotowoltaika i magazyny energii będą coraz tańsze