Kredyt mieszkaniowy #na start. Najważniejsze informacje o nowym programie dopłat do kredytów

Kredyt mieszkaniowy #na start. Najważniejsze informacje o nowym programie dopłat do kredytów

Blok mieszkalny
Blok mieszkalny Źródło:Archiwum prywatne / Martyna Kośka
Kredyt mieszkaniowy z dopłatą będą mogły otrzymać osoby, które nie ukończyły 35 lat (single), chyba że w skład gospodarstwa domowego wchodzą co najmniej dwie osoby. Nie musza to być małżonkowie. Lepsze warunki przewidziano dla rodzin – te, w których jest co najmniej troje dzieci, będą mogły wykorzystać tańszy kredyt do kupienia nowego mieszkania. Pozostali beneficjenci mogą spożytkować pieniądze tylko na pierwsze mieszkanie. Co jeszcze wiemy o następcy „Bezpiecznego kredytu”?

Wysokość dopłaty do rat będzie uzależniona od liczby dzieci. Gospodarstwa domowe, w skład których nie wchodzą dzieci, będą mogły zyskać kredyt hipoteczny #naStart z preferencyjną stopą procentową równą 1,5 proc. Gospodarstwa domowe z jednym dzieckiem będą mogły liczyć na kredyt z oprocentowaniem 1 proc., z dwójką dzieci – 0,5 proc., zaś gospodarstwa domowe z co najmniej trójką dzieci – 0 proc.

Z preferencyjnego kredytu z dopłatami do rat o stopie 0 proc. będą mogły skorzystać także osoby finansujące partycypację lub wkład mieszkaniowy.

Preferencja na pierwsze mieszkanie, ale są wyjątki

Preferencyjne kredyty mają zostać wykorzystane do zakupu pierwszego mieszkania. Na innych zasadach będą mogły wykorzystać go rodziny z co najmniej trojgiem dzieci: w ich przypadku zgodne z prawem będzie przeznaczenie kredytu na zakup większego mieszkania.

W jeszcze jednej sytuacji posiadanie prawa do nieruchomości nie będzie przeszkodą do udziału w programie. Można złożyć wniosek, jeśli posiadanym mieszkaniem jest udział (nie wyższy niż 50 proc.) w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskanym w drodze dziedziczenia lub darowizny. Do powyższego limitu nie będzie się wliczać także nieruchomości uzyskanych w drodze dziedziczenia albo darowizny, które osoba ubiegająca się o kredyt zbyła wcześniej w drodze darowizny na rzecz osoby spoza jej gospodarstwa domowego.

W przypadku osób pozostających poza związkiem małżeńskim (singli) będzie obowiązywać limit wieku – 35 lat. Nie będzie obowiązywał limitu wieku, jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą co najmniej dwie osoby (dwóch kredytobiorców lub kredytobiorca + dziecko).

#naStart. Kryterium dochodowe

Warunkiem uzyskania dopłat będzie spełnienie kryterium dochodowego. Oparto go o pierwszy próg podatkowy, czyli roczny dochód na poziomie 120 000 zł brutto. W programie kryterium będzie modyfikowane wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego. Wyniesie ono:

  • 7 tys. zł netto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 13 tys. zł netto miesięcznie dla dwuosobowego gospodarstwa domowego,
  • 16 tys. zł netto miesięcznie dla trzyosobowego gospodarstwa domowego,
  • 19,5 tys. zł netto miesięcznie dla czteroosobowego albo większego gospodarstwa domowego,
  • 23 tys. zł netto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego.

Przekroczenie limitów nie będzie jednak oznaczać wykluczenia z programu. Kredytobiorcy, których gospodarstwa domowe przekroczą limit, będą mogły również otrzymać nowy kredyt, jednak w ich przypadku dopłata będzie pomniejszana. W przypadku przekroczenia limitu przez gospodarstwo jednoosobowe, za każdą złotówkę przekroczenia limitu dopłata będzie pomniejszana o 50 groszy, a w przypadku gospodarstwa dwuosobowego albo większego, o 25 groszy.

Przewidziano również kryterium powierzchniowe, które dotyczyć będzie wyłącznie kredytów mieszkaniowych udzielnych jako kredyty hipoteczne dotyczących zakupu mieszania albo domu jednorodzinnego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie będzie dotyczyć budowy domu ani kredytów mieszkaniowych udzielanych jako kredyty konsumenckie. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, limit ten określono na poziomie 50 m2 i zaproponowano jego podwyższenie o 25 m2 za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego.

Więcej o zapowiedziach rządu piszemy w artykule poniżej.

Czytaj też:
Kredyt mieszkaniowy #na start. Jest projekt ustawy
Czytaj też:
KPO podniesie ceny nieruchomości? To całkiem możliwe