System kaucyjny od 2025 r. Polacy wskazali kwotę

System kaucyjny od 2025 r. Polacy wskazali kwotę

System kaucyjny
System kaucyjny Źródło:Pixabay
Nieco ponad 80 proc. Polaków uważa, że system kaucyjny to najlepsze rozwiązanie, które pozwoli na efektywną zbiórkę zużytych opakowań nadających się do recyklingu – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Tomra Collection. Pytani o kwotę, która wystarczająco motywowałaby do zwrotu opakowania respondenci najczęściej wskazywali 50 groszy i 1 zł.

Jak pokazuje badanie przeprowadzone na zlecenie Tomra Collection, 81 proc. Polaków popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego w naszym kraju, traktując je jako najlepsze rozwiązanie do efektywnej zbiórki opakowań po napojach. Twórcy badania podkreślają, że wyniki są niezależne od wieku, płci, czy miejsca zamieszkania respondentów.

– To badanie pokazuje, że system kaucyjny jest narzędziem, które jest dobrze odbierane przez całe społeczeństwo, od najstarszych do najmłodszych pokoleń. To bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy odpowiadają za stworzenie systemu w Polsce. Dzięki tak optymistycznemu nastawieniu oraz konsekwentnej edukacji na temat zasad jego działania, to narzędzie ma potencjał i szansę na powodzenie. Polacy czekają na system kaucyjny i są gotowi wprowadzić zmiany w swoich codziennych nawykach – komentuje Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs w grupie TOMRA.

System kaucyjny od 2025 r.

System kaucyjny, którego start w Polsce planowany jest na początek przyszłego roku, to odpowiedź na wzrost zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi i popytu na wysokiej jakości surowce wtórne. Z powodzeniem funkcjonuje już w wielu krajach Europy, w tym m.in. u naszych sąsiadów (na Słowacji, Litwie czy w Niemczech). W ostatnim czasie własne systemy wprowadziły takie kraje jak Węgry, Rumunia i Irlandia.Inne, jak Holandia i Niemcy, rozbudowują te dotychczas działające.

System polega na pobieraniu kaucji przy zakupie napoju i oddawaniu jej przy zwrocie pustego opakowania do punktu zbiórki, czyli sklepu. Kaucja jest zatem jednym z najważniejszych motywatorów do oddawania opakowań do recyklingu. Uczestników badania zapytano o kwotę, która wystarczająco motywowałaby ich do zwrotu opakowania. Najczęściej wskazywano 50 groszy i 1 zł (odpowiednio 46 proc. i 45 proc.). Za kaucją wyższą niż 1 zł opowiedział się jedynie co dziesiąty respondent.

Z badania wynika, że źródłem informacji, z którego respondenci najczęściej chcą dowiadywać się o systemie kaucyjnym w Polsce jest telewizja (67 proc.). Tuż za nią znalazły się portale i gazety informacyjne (44 proc.) oraz ulotki sklepowe (43 proc.).

– Sklepy są kluczem do efektywnego zbierania pustych opakowań po napojach. To od nich zależy nie tylko forma zbiórki i jej odpowiednie ulokowanie w sklepie, ale także edukacja wokół zasad oraz korzyści wynikających z działania systemu kaucyjnego. Badania wskazały, że to właśnie ulotki przygotowywane przez sklepy są chętnie czytywane przez Polaków i mogą być wartościowym źródłem informacji – podkreśla Konrad Robak, managing director w TOMRA Collection Polska.

Badanie, przeprowadzone przez K+Research by Insight Lab na zlecenie Tomra Collection, zostało zrealizowane w lutym 2024 roku na próbie ponad 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski metodą CAWI (ankieta internetowa).

Czytaj też:
Rząd wprowadza system kaucyjny. Napoje podrożeją
Czytaj też:
Żabka szykuje się do rewolucji. W sklepach staną specjalne maszyny

Źródło: Informacja prasowa