Świadczenie, które można otrzymać jeszcze przed emeryturą. Ponad 1600 zł

Świadczenie, które można otrzymać jeszcze przed emeryturą. Ponad 1600 zł

Emeryt
Emeryt Źródło: Shutterstock
Być może nie wszyscy wiedzą, ale część osób może liczyć na świadczenie jeszcze przed przejściem na emeryturę. Chodzi o tzw. zasiłek przedemerytalny. Przypominamy, kto może na niego liczyć.

O 13. i 14. emeryturze słyszał chyba każdy Polak. Dodatki te wypłacane są od kilku lat i stanowią wsparcie dla seniorów, których wysokość regularnych świadczeń pozostawia wiele do życzenia. Jak wynika z najnowszego badania SW Research dla „Wprost", większość Polaków sprzeciwia się ich likwidacji.

Być może nie wszyscy jednak wiedzą, iż o dodatkowe pieniądze mogą ubiegać się również osoby w wieku przedemerytalnym. Nim przejdą na emeryturę mogą otrzymywać nieco ponad 1600 zł brutto miesięcznie, czyli niewiele mniej niż wynosi obecnie minimalna emerytura (prawie 1781 zł brutto).

Zasiłek przedemerytalny. Kto może dostać?

Tzw. zasiłek przedemerytalny mogą otrzymać osoby, które są w wieku zbliżonym do emerytalnego, posiadają długi staż zawodowy (wystarczający do nabycia emerytury), a także — co istotne — zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne.

Prawo do zasiłku przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

  • straciła pracę (będąc zatrudniona min. 6 miesięcy) z powodu likwidacji zakładu pracy i ukończyła co najmniej 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna) oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn

lub

  • straciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (będąc zatrudniona min. 6 miesięcy) i ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn

lub

  • do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność gospodarczą i za ten okres opłacała składki na ubezpieczenie społeczne oraz ukończyła co najmniej 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna) oraz posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

lub

  • zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) oraz 60 lat (mężczyzna) oraz osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn

lub

  • do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy) posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn

lub

  • do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
  • posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie, która znalazła się w jednej z sytuacji opisanych powyżej, oraz:

  • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych
  • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Czytaj też:
Niemieccy emeryci coraz częściej żyją poza krajem. Wielu z nich wybiera Polskę
Czytaj też:
Waloryzacja rent i emerytur w 2025 r. Rząd przedstawił propozycję