W jakich branżach zarabia się najlepiej? Zaskakujące dane GUS

W jakich branżach zarabia się najlepiej? Zaskakujące dane GUS

Branża finansowa
Branża finansowa Źródło: Shutterstock
Dane GUS wskazują, że branżą, w której zarabia się najwięcej jest górnictwo. Na kolejnych miejscach znalazły się informacja i komunikacja, a także działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

W których branżach zarabia się w Polsce najwięcej? Radio RMF FM, które przeanalizowało dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) podaje, że liderem pod tym względem okazuje się górnictwo, gdzie zarobki wynoszą średnio 12,800 zł brutto.

W jakich branżach zarabia się najlepiej?

Drugie miejsce zajmuje branża informacji i komunikacji, gdzie przeciętne zarobki kształtują się na poziomie 12, 400 zł brutto. Podium zamyka działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Na kolejnych miejscach uplasowały się takie branże jak: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; administracja publiczna i obrona narodowa; opieka zdrowotna i pomoc społeczna; rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, obsługa rynku nieruchomości oraz przetwórstwo przemysłowe.

GUS podał dziś, że w maju br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7999,69 zł, co oznacza wzrost o 11,4 proc. rok do roku. Jednocześnie GUS poinformował, że w poprzednim miesiącu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw spadło nominalnie w stosunku do kwietnia br. o 3,3 proc. Spadek ten spowodowany był mniejszą skalą dodatkowych wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu m.in. nagród w tym nagród motywacyjnych, bonusów, premii kwartalnych, nagród jubileuszowych, wypłat z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

W 2023 roku minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło w stosunku do 2022 roku o 480,00 zł w okresie od stycznia do czerwca i o 590,00 zł w okresie od lipca do grudnia. Wyniosło odpowiednio 3490,00 i 3600,00 zł. Pod koniec ubiegłego roku wynagrodzenie, które było równe lub niższe niż minimalne wynagrodzenie brutto pobierało 412,3 tys. zatrudnionych osób na 11 mln etatów.

Czytaj też:
Polska żywnością stoi. Tak rozwijała się branża przez ostatnie 35 lat
Czytaj też:
„Jestem zamożny”. „Wprost” ustalił, w jakiej sytuacji Polacy tak o sobie myślą