Przekop Mierzei Wiślanej. NIK składa zawiadomienia do prokuratury

Przekop Mierzei Wiślanej. NIK składa zawiadomienia do prokuratury

Najwyższa Izba Kontroli
Najwyższa Izba Kontroli Źródło: Shutterstock / PawelCebo
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w następstwie kontroli „Planowanie i realizacja budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" prowadzonej w Ministerstwie Infrastruktury i Urzędzie Morskim w Gdyni, złożyła do prokuratury dwa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień.

– Najwyższa Izba Kontroli informuje, że w następstwie kontroli D/22/506 Planowanie i realizacja budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską prowadzonej w Ministerstwie Infrastruktury oraz Urzędzie Morskim w Gdyni, Najwyższa Izba Kontroli złożyła do prokuratury dwa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień, tj. o czyny określone w art. 231 § 1 kodeksu karnego oraz jedno zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych w sprawie dokonywania wydatków ze środków publicznych bez upoważnienia, tj. o czyny określone w art. 11 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – informuje NIK w komunikacie.

Izba podaje, że w toku kontroli ustaliła m.in., że dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni do czasu aktualizacji programu w 2020 roku „zaciągał zobowiązania w celu sfinansowania jego realizacji przekraczając o 157,7 mln zł całkowity budżet programu, ze środków budżetu programu dokonywał wydatków na cele niesłużące jego realizacji, a istotną część skontrolowanych zadań inwestycyjnych realizował z naruszeniem zasad rzetelności, legalności, gospodarności i celowości".

Zastrzeżenia NIK do ministra

Z kolei minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w projekcie uchwały w sprawie programu wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" nie określił w sposób realny niezbędnego zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji. Ponadto, w trakcie prac prowadzonych w latach 2019-2020, miał nie informować Rady Ministrów, że wartość inwestycji wzrośnie o ponad 100 proc. i tym samym straciła ona uzasadnienie ekonomiczne.

– Minister sprawując nadzór nad działalnością Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni nie podejmował interwencji mających na celu doprowadzenie do zgodności działań Dyrektora Urzędu z przepisami obowiązującego prawa, świadomie akceptował takie działania uzasadniając to racjonalnością postępowania, a nawet wprowadził Dyrektora Urzędu w błąd – wskazuje NIK.

NIK informuje, że w wyniku złożonych zawiadomień, na dzień 18 czerwca 2024 r. w jednej sprawie zostało wszczęte śledztwo, które prowadzi Prokuratura Regionalna w Gdańsku, a właściwy rzecznik dyscypliny finansów publicznych wystąpił z wnioskiem o ukaranie do Przewodniczącego Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej.

Czytaj też:
NIK skontroluje policyjne lotnictwo
Czytaj też:
Żywienie w szpitalach. Kontrolerzy NIK sprawdzili kilka instytucji