Wyspiarze toną w długach

Wyspiarze toną w długach

Dodano:   /  Zmieniono: 
1,4 bln funtów wynosi już dług publiczny Wielkiej Brytanii na koniec zeszłego roku. To najwięcej od co najmniej 1993 roku, gdy zaczęto gromadzić dane statystyczne o wielkości zadłużenia.
Dług publiczny stanowi już 64,2 proc. brytyjskiego PKB. Przed rokiem był znacznie niższy i wynosił 'tylko' 59,4 proc. PKB. Trzeba dodać, że faktycznie jest jeszcze większy, ponieważ powyższe dane nie uwzględniają wydatków na wsparcie sektora bankowego w okresie kryzysu w 2008 roku ani gwarancji rządowych dla banków. Te bowiem zostały zapisane w innym rządowym dokumencie.

Rząd Davida Camerona zaplanował zmniejszenie deficytu finansów publicznych w obecnym roku obrachunkowym (kończącym się 31 marca) do 8,4 proc. PKB (do 127 mld funtów ze 136 mld funtów w poprzednim roku). Redukcja deficytu odbywa się poprzez cięcia wydatków i reformę systemu świadczeń socjalnych. Deficyt strukturalny budżetu (nieuwzględniający czynników sezonowych) ma zniknąć do 2017 roku.