Rating Polski może jeszcze wzrosnąć

Rating Polski może jeszcze wzrosnąć

Dodano:   /  Zmieniono: 
Agencja ratingowa Standard & Poor’s potwierdziła dotychczasowe ratingi Polski. Ich perspektywa jest stabilna. Co więcej, jeśli nasz kraj podejmie dalsze reformy, rating może jeszcze wzrosnąć informuje S&P.

Obecny, podtrzymany przez agencję rating naszego kraju dla długoterminowego długu w walucie obcej to A-, zaś dla krótkoterminowego ? A-2. 'W wypadku podjęcia dalszych wysiłków, by poprawić konkurencyjność poprzez reformy strukturalne wspierające produktywność, i jeśli poziom długu publicznego w relacji do PKB przestanie rosnąć i zacznie się obniżać, schodząc poniżej pierwszego progu ostrożnościowego, moglibyśmy rozważyć podniesienie ratingu', poinformowała S&P we wczorajszym komunikacie.

'Gdyby jednak rządowi nie udało się ustabilizować finansów publicznych i konsolidacja byłaby bardziej opóźniona, niż obecnie zakładamy, moglibyśmy obniżyć rating. Podobnie znaczne i trwałe pogorszenie nierównowag zewnętrznych mogłoby wywrzeć presję na obniżenie ratingów', zaznacza dalej agencja.

W opinii specjalistów z S&P wzrost gospodarczy Polski spowolni w tym roku do 2,3 proc. (w ubiegłym wyniósł 4,3 proc.). Agencja przewiduje jednak także 'stopniowe' przyspieszenie wzrostu PKB w kolejnych latach.

'W naszej opinii potem gospodarka zacznie się stopniowo umacniać wraz z odbiciem na rynkach globalnych, które będzie wsparciem dla popytu krajowego i handlu zagranicznego Polski', głosi komunikat agencji.