Kopalnia Brzeszcze na sprzedaż. Czy kupi ją Tauron?

Kopalnia Brzeszcze na sprzedaż. Czy kupi ją Tauron?

Dodano:   /  Zmieniono: 10
Kopalnia Brzeszcze (fot. By Wojsyl (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons)
Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) zamieściła ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem na sprzedaż w terminie do dnia 25 września 2015 r. oznaczonej części zakładu górniczego w Brzeszczach, podała SRK w komunikacie.
"Prowadzone do tej pory negocjacje nie przyniosły rezultatu w postaci złożenia ofert przez firmy potencjalnie zainteresowane kupnem kopalni 'Brzeszcze'. Jednocześnie Tauron wielokrotnie publicznie, m.in. w swym oświadczeniu, uzależniał złożenie oferty kupna tej kopalni od ogłoszenia przetargu. Przetarg został zatem ogłoszony" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z treścią ogłoszenia oferty można składać do 10 września br. do godz. 14.00, a ich otwarcie nastąpi dzień później, o godz. 12.00.

Na początku sierpnia br. zarząd Taurona zgodził się na złożenie oferty nabycia części aktywów KWK Brzeszcze od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) i określił warunki brzegowe tej transakcji m.in. wymóg przeprowadzenia jej w trybie przetargu publicznego i za "symboliczną złotówkę". Ponadto SRK powinna przed zawarciem umowy m.in. obniżyć poziom zatrudnienia stałego do 828 etatów. 

W ub. tygodniu prezes Taurona Dariusz mówił, że spółka podtrzymuje określone wcześniej warunki brzegowe nabycia KWK Brzeszcze, ale zakłada, że mogą one podlegać negocjacji, gdy dojdzie do złożenia oferty.

Na początku maja br. Kompania Węglowa (KW) podpisała umowę nieodpłatnego zbycia kopalni Brzeszcze do SRK. Jest to druga kopalnia przekazana przez KW do SRK, po kopalni Makoszowy.


(ISBnews)

 10

Czytaj także