Cyfrowy Polsat nie przejmie Asseco. Planuje jednak duże nabycie akcji spółki technologicznej

Cyfrowy Polsat nie przejmie Asseco. Planuje jednak duże nabycie akcji spółki technologicznej

Zygmunt Solorz (fot. Polsat)
Cyfrowy Polsat i Asseco Poland nie planują połączenia i mają nadal działać autonomicznie, ale ich wspólny potencjał umożliwi stworzenie bogatej oferty zaawansowanych usług telekomunikacyjnych i informatycznych, podano w komunikacie.

„Spółki nie planują połączenia i będą nadal działały autonomicznie, ale ich wspólny potencjał umożliwi stworzenie bogatej oferty zaawansowanych usług telekomunikacyjnych i informatycznych” – czytamy w komunikacie. Cyfrowy Polsat ogłosił jednocześnie zamiar nabycia do 18 221 000 akcji Asseco Poland, reprezentujących 21,95 proc. kapitału i głosów za cenę 65 zł za jedną akcję, podał Polsat. Planowany jest rozwój współpracy grup.

Podmiotem pośredniczącym w realizacji zaproszenia będzie Trigon Dom Maklerski. Zapisy potrwają od 19 do 23 grudnia. Data transakcji zaplanowana jest na 30 grudnia. Nabycie akcji Asseco zostanie sfinansowane ze środków własnych lub środków dostępnych w ramach zadłużenia finansowego, wskazano w informacji.

„W przypadku złożenia w ramach zaproszenia ofert sprzedaży na liczbę akcji Asseco większą niż 18 054 800 akcji, zarząd emitenta, przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji spółki Asseco w ramach zaproszenia, zapewni udział innego podmiotu lub podmiotów kontrolowanych przez Zygmunta Solorza, które nabędą, na warunkach określonych w zaproszeniu, akcje spółki Asseco w liczbie przewyższającej liczbę podaną powyżej, na które złożono oferty sprzedaży” – czytamy w komunikacie.

Po realizacji i rozliczeniu zaproszenia, w zależności od jego wyników, emitent zamierza prowadzić z Adamem Góralem (prezes i największy akcjonariusz Asseco Poland) negocjacje w celu zawarcia umowy akcjonariuszy spółki Asseco. Wejście w życie ewentualnej Umowy Akcjonariuszy będzie uwarunkowane uzyskaniem odpowiednich zgód regulacyjnych, jeśli takie będą wymagane, wskazano także.

„Emitent postanowił również o kontynuacji negocjacji ze spółką Asseco dotyczących rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy pomiędzy emitentem i spółkami z grupy kapitałowej Emitenta a spółką Asseco w scenariuszu nabycia przez emitenta znaczącego pakietu akcji spółki Asseco” – dodano także.

Czytaj też:
Solorz traci cierpliwość do Huawei. Polkomtel zrywa umowę z Chińczykami