Debiut na giełdzie jeszcze w tym roku? Grupa Pracuj zbiera zapisy na akcje

Debiut na giełdzie jeszcze w tym roku? Grupa Pracuj zbiera zapisy na akcje

Przemysław Gacek
Przemysław Gacek Źródło: Pracuj.pl / mat. prasowe
W grudniu szykuje się spory debiut na GPW. Grupa Pracuj.pl przedstawiła szczegóły swoich planów, a na parkiecie ma pojawić się 9 grudnia.

17 listopada rozpoczynają się zapisy od inwestorów na akcje Grupy Pracuj (właściciela portalu pracuj.pl). Spółka poinformowała właśnie, że oferta publiczna będzie wynosiła do 22 380 626 istniejących akcji, stanowiących 32,86 proc. kapitału zakładowego Grupy Pracuj. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje po cenie maksymalnej ustalonej na 82 zł za akcję.

– Publikacja prospektu i rozpoczęcie publicznej oferty akcji jest kolejnym krokiem przybliżającym Grupę Pracuj do wejścia na  w Warszawie. Jeśli warunki rynkowe będą sprzyjające, jeszcze w tym roku dołączymy do spółek notowanych na GPW – powiedział współtwórca i prezes Grupy Pracuj Przemysław Gacek, cytowany w komunikacie.

Debiut Grupy Pracuj na GPW

Harmonogram oferty przewiduje, że od 17 do 24 listopada potrwa proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, a także – przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych. 24 listopada 2021 r. (lub w okolicach tej daty) zostaną opublikowane informacje o ostatecznej cenie akcji dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczbie akcji oferowanych przez każdego z akcjonariuszy sprzedających oraz liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

Przydział akcji przewidziano do 30 listopada br., a pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW – 9 grudnia 2021 r. (lub w okolicach tej daty).

– Naszą pozycję rynkową budujemy od ponad dwóch dekad. Serwisy Pracuj.pl oraz Robota.ua są dzisiaj najbardziej rozpoznawalnymi markami rekrutacyjnymi w Polsce i na Ukrainie. Nieustannie rozwijamy ekosystem cyfrowych narzędzi wspierających rekrutację, utrzymanie i rozwój pracowników. Jesteśmy przekonani, że innowacje i dogłębne zrozumienie rynku, które leżą u podstaw naszego rozwoju, dają nam dobre perspektywy długoterminowego wzrostu i wartości. Zamierzamy umacniać naszą pozycję rynkową nie tylko na rynku internetowych usług rekrutacyjnych, lecz również rynku HR w szerszym ujęciu. Cieszymy się, że już wkrótce będziemy mogli przedstawić nasze dokonania i plany nowym inwestorom – opisuje prezes grupy Przemysław Gacek.

Plany Grupy Pracuj na giełdowy debiut

Obecnie największymi akcjonariuszami spółki są: Przemysław Gacek (posiada 54,71 proc. udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, w tym 51 proc. pośrednio poprzez w pełni kontrolowaną spółkę Frascati Investments), fundusz TCV (poprzez swój wehikuł inwestycyjny), który zainwestował w spółkę w 2017 r. (26,66 proc.), oraz Maciej Noga, współzałożyciel Grupy Pracuj i obecny przewodniczący rady nadzorczej spółki (10,22 proc.).

„Zamiarem TCV jest sprzedaż do 9 396 084 akcji (reprezentujących 13,8 proc. kapitału zakładowego), natomiast w przypadku, gdy TCV, wraz z globalnymi koordynatorami, uzna popyt inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych na akcje oferowane za odpowiedni, może zwiększyć liczbę akcji oferowanych o nie więcej niż 8 759 776 akcji oferowanych, jednak w żadnym przypadku TCV nie zaoferuje więcej niż 18 155 860 akcji (26,66 proc.), a cała oferta w żadnym przypadku nie będzie obejmować więcej niż 22 380 626 akcji oferowanych (32,86 proc.)” – czytamy w komunikacie.

Po zakończeniu oferty Przemysław Gacek, bezpośrednio i pośrednio poprzez Frascati Investments, pozostanie większościowym akcjonariuszem spółki, z udziałem wynoszącym co najmniej 53proc.

„TCV oraz pozostali akcjonariusze sprzedający zobowiążą się, że nie będą oferować, sprzedawać ani obciążać akcji spółki przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW w Warszawie, przy czym w przypadku Przemysława Gacka, Frascati Investments sp. z o.o., oraz pozostałych obecnych członków zarządu Grupy Pracuj ten okres wyniesie 360 dni. Spółka także nie będzie emitować, oferować, sprzedawać ani obciążać swoich akcji przez okres 360 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW w Warszawie” – czytamy dalej.

Citigroup Global Markets Europe AG, Dom Maklerski Banku Handlowego, Goldman Sachs Bank Europe SE oraz Trigon Dom Maklerski działają jako globalni współkoordynatorzy oraz współprowadzący księgę popytu, Numis Securities Limited – jako współprowadzący księgę popytu, a mBank jako współmenedżer oferty. Trigon Dom Maklerski pełni również rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji.

Czym zajmuje się Grupa Pracuj?

Marki należące do grupy tworzą zaawansowany cyfrowy ekosystem dla branży HR, spośród których najważniejsze to Pracuj.pl – największy polski internetowy serwis rekrutacyjny, Robota.ua – wiodący na rynku ukraińskim internetowy serwis rekrutacyjny, oraz eRecruiter – wiodący polski system wspierający prowadzenie procesów rekrutacyjnych, oferowany w modelu SaaS (ang. software as a service, czyli oprogramowanie jako usługa). W 2020 r. z serwisów Grupy korzystało średnio 6,8 mln użytkowników miesięcznie, w tym 3,1 mln w Polsce i 3,7 mln na Ukrainie, podano w materiale.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. Grupa Pracuj osiągnęła przychody z umów z klientami w wysokości 344 mln zł, o 60 proc. wyższe r/ r. Grupa wypracowała w tym okresie skorygowaną EBITDA w wysokości 200 mln zł (marża 58 proc.), co oznacza wzrost o 85 proc. r/r. W 2020 r. łączne przychody Grupy Pracuj z umów z klientami wyniosły 299 mln zł, a skorygowana EBITDA 148 mln zł (marża 50 proc.) w porównaniu do odpowiednio 368 mln zł i 175 mln zł (marża 48 proc.) w 2019 r.

Czytaj też:
Zabierz psa do biura. Naukowcy: to przynosi korzyści i zwiększa efektywność pracy

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także