Nowe wzory PIT-ów. Będzie odliczenie darowizny na przeciwdziałanie COVID-19

Nowe wzory PIT-ów. Będzie odliczenie darowizny na przeciwdziałanie COVID-19

Podatki
Podatki Źródło:Fotolia / whitelook
Nowe wzory PIT-ów będą obowiązywać od stycznia 2021 roku. Dadzą możliwość odliczenia darowizny na przeciwdziałanie COVID-19. Zmian jest znacznie więcej.

Zmian będzie więcej, dotyczą - poza ulgą na COVID-19 - także ulgi za złe długi. Z informacji zamieszczonych na stronach Rządowego Centrum Legislacji wynika, że projekt w ostatni piątek trafił do uzgodnień międzyresortowych.

„Projektowane rozporządzenie dostosowuje składane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wzory formularzy do wprowadzonych zmian ustawowych. Wzory formularzy projektowane niniejszym rozporządzeniem uwzględniają zmiany, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 roku” - możemy przeczytać w ocenie skutków regulacji.

Nowe wzory na 2021 rok będą dotyczyć formularzy: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/O, PIT/Z, PIT/WZ i PIT/SE.

„Podatnicy nie mają już obowiązku składania sprawozdania w formie załącznika do zeznania podatkowego. Obecnie w sekcji „Informacje Dodatkowe” podatnik będzie jedynie zaznaczać check-box informujący o złożeniu sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego APA-P”.

Nowe wzory PIT. Złe długi

Dalej czytamy, że „w zeznaniach podatkowych PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz w załączniku PIT/IP dodano sekcję uwzględniającą ulgę na złe długi. Ponadto dla celów rozliczenia tej preferencji utworzono nowy załącznik PIT/WZ” - czytamy w ocenie skutków regulacji. Inną ustawą, która wymusiła zmianę formularzy PIT jest nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 31 marca 2020 roku.

Ulga na COVID-19

„Jedną ze zmian, która wpłynęła na zmianę wzoru zeznań podatkowych, jest dodanie w „Informacjach Dodatkowych” check-box, informujących o rezygnacji z wpłacania przez podatników zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r ustawy PIT. Ustawa ta wprowadziła także możliwość odliczenia darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, przekazanych np. jednoimiennym szpitalom, Agencji Rezerw Materiałowych czy Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Odliczeń tych dokonuje się na podstawie i zasadach określonych w art. 52n ustawy PIT, czyli od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PIT, art. 30c ust. 2 ustawy PIT”.

Jeszcze jedna wymuszona zmiana wynika z ustawy z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Ustawa poszerzyła katalog darowizn odliczanych na podstawie i zasadach określonych w art. 52n ustawy PIT o darowizny przekazane domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej.

Odliczenie darowizn rzeczowych

„Jednocześnie umożliwiła, na zasadach określonych w ustawie PIT, odliczenie darowizn, które na przeciwdziałanie COVID-19 zostały przekazane z udziałem organizacji pożytku publicznego. Dodatkowo wprowadziła możliwość odliczenia darowizn rzeczowych (komputerów przenośnych będących laptopami lub tabletami) przekazanych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. między innymi organom prowadzącym placówki oświatowe, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - czytamy ocenie skutków regulacji.

Czytaj też:
Zła wiadomość dla firm. Od umorzenia wsparcia z tarczy należy się podatek