Gowin o podatku od reklam: Żaden podatek nie powinien być wprowadzany bez konsultacji z przedsiębiorcami

Gowin o podatku od reklam: Żaden podatek nie powinien być wprowadzany bez konsultacji z przedsiębiorcami

Jarosław Gowin
Jarosław Gowin / Źródło: MRPiT
Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii zapowiada rozpoczęcie konsultacji z Izbą Wydawców Prasy w sprawie podatku od reklam.

„Jutro spotkaniem z Izbą Wydawców Prasy rozpoczynam konsultacje w sprawie podatku od reklam. Żaden ewentualny podatek nie powinien być wprowadzany bez konsultacji z przedsiębiorcami” – napisał Gowin na swoim profilu na Twitterze.

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych, rząd planuje przyjęcie w I kw. projektu wprowadzającego podatek od reklam w internecie i od mediów tradycyjnych.

twitter

Pieniądze m.in. na walkę ze skutkami pandemii

Projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów jest dostępny stronie Ministerstwa Finansów. Prowadzone przez ten resort prekonsultacje potrwają do 16 lutego. Rząd chce, ustawa obowiązywała od II półrocza 2021 r.

Zgodnie z projektem, stawka składki od reklamy internetowej miałaby wynieść 5 proc. Jej zakresem mieliby zostać objęci giganci cyfrowi, których globalne przychody sięgają 750 mln euro, a przychody z tytułu reklamy internetowej w Polsce - 5 mln euro.

Nowy podatek

W przypadku reklamy konwencjonalnej podatek byłby pobierany od przychodów z reklamy przekraczających kwotę 1 mln zł z tytułu nadawania reklamy w telewizji, radiu, wyświetlania reklamy w kinie oraz umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy, a w przypadku reklamy zamieszczanej w prasie - kwotę 15 mln zł. Stawki składki uzależnione byłyby od sposobu świadczenia usługi reklamy (prasa, pozostałe media) oraz rodzaju reklamowanych produktów.

Stawki podstawowe miałyby wynieść w przypadku prasy 2 proc. dla przychodów nieprzekraczających 30 mln zł i 6 proc. w zakresie przychodów powyżej tej kwoty - po uwzględnieniu kwoty wolnej od składki, a gdy przedmiotem reklamy byłyby towary kwalifikowane, stawki wyniosłyby odpowiednio 4 i 12 proc. W przypadku mediów innych niż prasa, stawki podstawowe miałyby wynieść 7,5 proc. od przychodów nieprzekraczających 50 mln zł i 10 proc. w zakresie przychodów przekraczających tą kwotę - po uwzględnieniu kwoty wolnej od składki, a gdy przedmiotem reklamy byłyby towary kwalifikowane - odpowiednio 10 i 15 proc.

Składki z reklam miałyby wzmocnić finanse Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz nowego funduszu celowego, służącego dofinansowaniu projektów związanych z przemianami w przestrzeni cyfrowej, kulturą i dziedzictwem narodowym. Resort finansów szacuje, wpływy ze składki od reklam w 2022 roku (pierwszym pełnym roku obowiązywania) mogą wynieść około 800 mln zł.

Protest mediów

W odpowiedzi na plany wprowadzenia nowego podatku kilkudziesięciu wydawców skierowało „List otwarty do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych”. Ich zdaniem, wprowadzenie nowego obciążenia mediów myląco nazywanego „składką” spowoduje osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce oraz ograniczenie możliwości finansowania jakościowych i lokalnych treści.

Przeciwna wprowadzeniu nowego podatku jest też Rada Przedsiębiorczości, którą tworzą m.in. Pracodawcy RP, Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", BCC, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Rzemiosła Polskiego, Polska Rada Biznesu, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych.

Czytaj też:
Morawiecki o podatku od reklam. „Chodzi o sprawiedliwość społeczną”

Źródło: WPROST.pl / ISBNews
 0

Czytaj także