Pakiet paliwowy niezgodny z prawem unijnym. Firmy upomną się o odszkodowania?

Pakiet paliwowy niezgodny z prawem unijnym. Firmy upomną się o odszkodowania?

Stacja benzynowa, zdjęcie ilustracyjne
Stacja benzynowa, zdjęcie ilustracyjneŹródło:Fotolia / pongans68
TSUE wydał bardzo ważny wyrok dla firm paliwowych, ale i dla Skarbu Państwa, który być może będzie musiał wypłacać rekompensaty firmom, wobec których zastosowano przepisy niezgodne z dyrektywą VAT. Chodzi o regulację, która wymaga zapłaty podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w ciągu pięciu dni od ich sprowadzenia na terytorium Polski.

Przepisy, które wymagają zapłaty podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w ciągu pięciu dni od ich sprowadzenia na terytorium Polski, są niezgodne z dyrektywą VAT – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. Zakwestionował tym samym kluczowe elementy obowiązującego od sierpnia 2016 r. pakietu paliwowego, który według szacunków przynosi budżetowi państwa dodatkowe 2,4 mld zł rocznie – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Branża paliwowa spodziewała się takiego rozstrzygnięcia

Przepisy te zostały wprowadzone na prośbę przedsiębiorców, którzy przegrywali walkę z nielegalną konkurencją. Teraz obawiają się, że powróci niekorzystna dla nich sytuacja sprzed 2016 r.

– Wyrok TSUE z pewnością nie jest dobrą nowiną, ale spodziewaliśmy się takiego rozstrzygnięcia już po marcowej opinii rzecznika generalnego. Możemy mieć tylko nadzieję, że resort finansów szybko zaproponuje rozwiązanie równie skuteczne, ale zgodne z unijnymi przepisami – powiedział Leszek Wiwała, prezes i dyrektor generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Co w praktyce może oznaczać wyrok TSUE? Może być podstawą do wznowienia postępowania w sprawie, w której zapadły już decyzja ostateczna lub prawomocny wyrok sądu administracyjnego. W przypadku postępowań podatkowych termin na złożenie wniosku o wznowienie takiego postępowania wynosi miesiąc od dnia publikacji wyroku TSUE, natomiast w przypadku postępowań sądowoadministracyjnych – trzy miesiące od dnia publikacji wyroku.

Ewentualna nadpłata zaś mogłaby być oprocentowana za okres od dnia jej powstania do dnia zwrotu, jeżeli wniosek o stwierdzenie nadpłaty zostanie złożony w ciągu 30 dni od publikacji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym UE.

Firmy mogą wystąpić o zwrot nadpłaty, a niektóre również o odszkodowanie

Część przedsiębiorców dokonujących w przeszłości wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw mogłaby, w następstwie wyroku, zyskać prawo do odzyskania nadpłaty.

Wydaje się, że o zwrot będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którym ze względu na nieprawidłowości w odprowadzaniu zaliczek z tytułu WNT naliczone zostały odsetki za zwłokę – zauważył Maciej Gruchot, doradca podatkowy i partner w KGRZ. – W świetle stanowiska TSUE należałoby uznać, że krótkoterminowo kredytowali oni skarbówkę. Czy oznacza to więc, że mogą żądać odsetek od nadpłaty za okres tego kredytowania? W tym celu trzeba byłoby potwierdzić, że w okresie od zapłaty daniny w terminie pięciu dni, do momentu właściwego rozliczenia podatku, VAT, który został uiszczony, był nienależny i stanowił nadpłatę.

Z kolei podmioty, które ze względu na nieprawidłowości w rozliczaniu VAT w ramach pakietu paliwowego straciły koncesję na prowadzenie składu podatkowego, mogłyby wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi na podstawie art. 4171 kodeksu cywilnego. Nie będzie to jednak takie proste, gdyż będą musiały udowodnić, że szkoda powstała „w związku z wydaniem aktu normatywnego”.

Czytaj też:
Indeks benzyny 2021. Ile można kupić paliwa za średnią pensję?

Opracowała:
Źródło: Gazeta Prawna