Duże zmiany w VAT. Ministerstwo wydłuża część terminów

Duże zmiany w VAT. Ministerstwo wydłuża część terminów

Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów Źródło:Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 / Adam-dalekie-pole
Zmiana w uldze za złe długi, więcej czasu na zgłoszenie firmowego auta – to niektóre z postanowień SLIM VAT 2, które zaczynają obowiązywać od 1 października.

Z dniem 1 października zacznie obowiązywać większość podatkowych zmian z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów pakietu SLIM VAT 2. Pakiet SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT) to zestaw zmian, które ułatwią rozliczanie podatku od towarów i usług.

„SLIM VAT 2 to usunięcie długiej listy niepotrzebnych obowiązków, które dotychczas ciążyły na przedsiębiorcach. Przyjęte uproszczenia są efektem dialogu z biznesem, odpowiadają na jego realne potrzeby. Wynikają z głosów pojedynczych przedsiębiorców oraz ich przedstawicieli – potrzebę ich wdrożenia zgłaszali m. in. Rzecznik MŚP, Konfederacja Lewiatan i Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji” – wyjaśniał przed kilkoma miesiącami wiceminister Jan Sarnowski.

Pakiet ustaw został podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę pod koniec sierpnia. Jakie najważniejsze postanowienia zaczynają dziś obowiązywać?

Ulga na złe długi

Nagminną praktyką jest niestety nieopłacanie faktur przez odbiorców towarów i usług. Gdy wierzyciel odprowadzi podatek z tytułu prawidłowo wykonanej usługi, znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, bo zapłacił podatek za coś, za co nie otrzymał wynagrodzenia. Aby złagodzić konsekwencje tej fikcji prawnej, przepisy przewidują ulgę za złe długi, któraumożliwia wierzycielowi odzyskanie kwoty podatku należnego od dokonanej czynności, za którą nie otrzymał zapłaty.

SLIM VAT 2 wydłuża termin na skorzystanie z tej ulgi do trzech lat (do tej pory były dwa) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura. Bardzo ważną nowością jest również rozszerzenie „katalogu dłużników”, którzy umożliwiają na skorzystanie z tej ulgi. Do tej pory można ją było zastosować wyłącznie w sytuacji, gdy niepłacący był czynnym podatnikiem VAT. Zgodnie z nowymi przepisami z „ulgi na złe długi” można skorzystać również w przypadku transakcji z kontrahentami będącymi konsumentami (osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej) oraz podatnikami zwolnionymi z VAT, w sytuacji potwierdzenia wierzytelności prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowania na drogę postępowania egzekucyjnego na poziomie krajowym lub gdy wobec dłużnika zostanie ogłoszona upadłość konsumencka.

Więcej czasu na zgłoszenie firmowego auta

W nowelizacji ustawy o VAT przewiduje się również, iż od 1 października 2021 r. podatnik będzie miał wydłużony termin na złożenie informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej – co do zasady w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Obecnie termin na złożenie ww. informacji to 7 dni, od dnia, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

W przypadku niezłożenia w wydłużonym terminie informacji VAT-26, uznawane będzie, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży ww. informację.

Odliczenie VAT naliczonego poprzez korektę przeszłych rozliczeń

Pakiet SLIM VAT 2 zakłada również zmiany co do możliwości odliczenia VAT w drodze korekty rozliczeń VAT. Obecnie podatnik może dokonać odliczenia VAT w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury lub w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych. Natomiast możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego w drodze korekty deklaracji podatkowej jest ograniczona wyłącznie do okresu, w którym powstało prawo do odliczenia VAT naliczonego (miesiąc lub kwartał otrzymania faktury).

Od dnia 1 października 2021 r. podatnik będzie mógł natomiast dokonać odliczenia VAT naliczonego w drodze korekty przeszłych rozliczeń poprzez ujęcie wydatku do odliczenia w deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do odliczenia VAT, jak również za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych po okresie rozliczeniowym, w którym powstało to prawo.

Czytaj też:
Na nic uwagi. Choć Polski Ład roi się od błędów, i tak trafi do Sejmu