Ulga na internet. Można odliczyć do 760 zł – ale nie co roku

Ulga na internet. Można odliczyć do 760 zł – ale nie co roku

Laptop, zdjęcie ilustracyjne
Laptop, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock / Tero Vesalainen
Podatnicy, którzy płacili za internet w danym roku podatkowym mogą odliczyć te koszty w rozliczeniu rocznym. Niestety z ulgi nie można korzystać co roku.

Podstawą do skorzystania z odliczenia są faktury wystawiane w związku z użytkowaniem internetu. Maksymalnie można odliczyć 760 zł – wyłącznie samą usługę dostępu do internetu, ale już nie koszt podłączenia czy zakupu modemu. To nie jedyne warunki, które trzeba spełnić, by skorzystać z ulgi.

PIT. Jak odliczyć koszty internetu?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 760 zł rocznie. To poziom maksymalny, a więc nawet jeśli zsumowane opłaty w ciągu roku wyniosły więcej, to i tak odliczymy je tylko do kwoty 760 zł.

Warunkiem dokonania odliczenia jest posiadanie faktur lub rachunków wystawionych przez dostawcę internetu. Dobra wiadomość dla osób, które płaca abonament „sprzężony” z innymi opłatami, np. za telefon: mogą uwzględnić faktury obejmujące różne usługi telekomunikacyjne, ale tylko w części odnoszącej się do opłat za internet.

Ponadto muszą to być faktury opłacone w tym roku, za który się rozliczamy. Jeśli rachunki opłacamy przez bankowość internetową, to trzeba też załączyć przelew bankowy potwierdzający płatność. Nie można rozliczyć faktur niezapłaconych (np. wystawionych w grudniu, za które opłatę uiszcza się w styczniu).

W przypadku płatności gotówką na fakturze powinien widnieć zapis „zapłacono gotówką” lub też podatnik powinien uzyskać inne potwierdzenie zapłaty (wpłaty pieniędzy) za usługę.

Ulga na internet. Czego nie można odliczyć?

Czego nie można odliczyć?

  • zakupu routera lub modemu
  • kosztów przyłączenia
  • napraw.

Do rozliczania abonamentu można wykorzystać formularze: PIT-28, PIT-36, PIT-37. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych oraz ci, którzy rozliczają się ryczałtowo.

Ulga przysługuje jednorazowo, maksymalnie przez dwa następujące po sobie lata. Jeśli więc podatnik w przeszłości rozliczył już ulgę na Internet, to w 2024 roku nie może już tego dokonać.

Ulga na internet a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem, ulga przysługuje każdemu z małżonków, zatem może wynieść aż 1520 zł w jednym zeznaniu.

W tej sytuacji należy również pamiętać, że na fakturze muszą widnieć dane tego małżonka, który chce odliczyć ulgę na internet.

Rozlicz PIT do 30 kwietnia 2024 r.

Podatnicy złożyli już ponad 5 mln deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową w usłudze Twój e-PIT.

„Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym to najprostszy i najwygodniejszy sposób na rozliczenie podatku. Ponad 5 mln złożonych deklaracji świadczy o dużej popularności i zaufaniu do naszej usługi" – podkreśla Szef KAS Marcin Łoboda.

W usłudze Twój e-PIT podatnicy mają dostęp do wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Zeznanie to uwzględnia dane, do których dostęp ma administracja skarbowa. Do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. W przygotowanych zeznaniach mogą wprowadzić zmiany, uwzględnić przysługujące odliczenia, ulgi, które nie są automatycznie przypisane w systemie i zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, której chcą przekazać 1,5 proc. podatku.

Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2023 r., to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane w systemie. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Czytaj też:
Ostatnie tygodnie na rozliczenie PIT. Ponad 5 mln osób skorzystało z systemu Twój e-PIT
Czytaj też:
Rządowe laptopy dla uczniów. Są wątpliwości, czy trzeba zapłacić podatek

Opracowała:
Źródło: Wprost