GPW SA, Marek Dietl – Prezes Zarządu, #298 ZE SPÓŁEK

GPW SA, Marek Dietl – Prezes Zarządu, #298 ZE SPÓŁEK

Marek Dietl
Marek Dietl / Źródło: YouTube / inwestorzy.tv
Rozwój dotychczasowego biznesu, wzrost przychodów ze sprzedaży technologii i danych, wejście w nowe segmenty towarowe – Marek Dietl, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA przedstawia najważniejsze filary aktualizacji strategii.
Źródło: inwestorzy.tv
 0

Czytaj także