TIM SA, Krzysztof Folta - Prezes Zarządu, #242 PREZENTACJE WYNIKÓW