RODO: Zgoda czy prawnie uzasadniony interes? Co wybrać?

RODO: Zgoda czy prawnie uzasadniony interes? Co wybrać?

Agnieszka Zwierzyńska Źródło:InfoWire.pl
Chociaż o RODO powiedziano i napisano już wiele, w niektórych organizacjach ciągle panuje przekonanie, że aby móc przetwarzać dane osobowe jakiejś osoby, trzeba uzyskać jej zgodę. To oczywiście nieprawda – podstawy przetwarzania danych osobowych mogą być różne. Jedną z często stosowanych jest prawnie uzasadniony interes. Czy jest on lepszy od zgody?

Z punktu widzenia prawa wszystkie podstawy przetwarzania danych są równorzędne. Nie można przyjąć, że jedna z nich jest z założenia lepsza, a druga – gorsza. W niektórych przypadkach bardziej sprawdzi się zgoda, w innych – prawnie uzasadniony interes.

Należy zauważyć, że prawnie uzasadniony interes jest podstawą łatwiejszą do zastosowania niż zgoda. „Nie potrzebujemy tutaj wyraźnego oświadczenia od osoby, której dane zbieramy. Natomiast jest pewne ryzyko z tym związane, ponieważ żeby przetwarzać dane na tej podstawie, musimy spełnić ściśle określone prawem przesłanki […]. Jeżeli takie przetwarzanie mogłoby naruszyć czyjąś prywatność, godność, wolność, konstytucyjne prawa tej osoby, wówczas nie możemy z tej podstawy skorzystać” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Agnieszka Zwierzyńska, senior associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy.

Patrząc z perspektywy administratora danych osobowych, bezpieczniejsza od prawnie uzasadnionego interesu może się zatem wydawać zgoda. Trzeba jednak pamiętać o pewnej bardzo istotnej rzeczy: zgoda może zostać w każdej chwili wycofana i administrator pozostanie wtedy bez podstawy prawnej przetwarzania danych.

Źródło: InfoWire.pl