Kredyty we franku jednym z największych zagrożeń dla systemu bankowego w Polsce

Kredyty we franku jednym z największych zagrożeń dla systemu bankowego w Polsce

Frank szwajcarski
Frank szwajcarski Źródło:Shutterstock / Wara1982
W ocenie bankowców w czołówce zagrożeń dla polskiego systemu bankowego są: zmienność prawa (25 proc.), wpływ polityki (20 proc.), oraz kredyty CHF i rozwiązania pomocowe dla kredytobiorców walutowych (17 proc.). Wśród czynników pozytywnych bankowcy wymieniają głównie innowacyjne technologie i produkty (32 proc.), a także rozwój gospodarczy kraju (20 proc.), podał Związek Banków Polskich.

„Zmienność przepisów prawa i regulacji utrzymuje silną pozycję jako największe zagrożenie dla polskiego systemu bankowego. W stosunku do minionego roku na znaczeniu zyskały: kredyty CHF i rozwiązania pomocowe dla kredytobiorców walutowych, a także cyberprzestępczość” –czytamy w komunikacie ZBP.

Do znaczących zagrożeń zaliczone zostały także: cyberprzestępczość (13 proc.), niestabilna sytuacja ekonomiczna w Polsce i na świecie (11 proc.), możliwe upadłości np. SKOK (8 proc.), czy też instytucje parabankowe (6 proc.).

W czołówce czynników wskazywanych jako szanse dla polskiego sektora bankowego od trzech lat dominują innowacyjne technologie i produkty (32 proc.) oraz rozwój gospodarczy kraju (20 proc.). Kolejne pozycje zajmuje spadek bezrobocia (11 proc.), stabilność systemu bankowego (9 proc.), wzrost liczby osób korzystających z banków (8 proc.), czy też zaufanie klientów (8 proc.).

Słabe i mocne strony

W 2019 r. biurokracja i nadmiar przepisów wskazywane są przez bankowców jako kluczowa słaba strona polskiego sektora bankowego (34 proc.). Na kolejnych miejscach z odsetkiem wskazań po 17 proc. wskazano problem kredytów CHF oraz wpływ polityki. Wysokie koszty/opłaty za usługi bankowe wskazało 15 proc. badanych.

„Jako ważne słabe strony sektora bankowego uznano także zmienność przepisów prawa (11 proc.), czy też uzależnienie od kapitału zagranicznego i małą przejrzystość umów, procedur, produktów wskazywane odpowiednio przez 7 proc. badanych. W stosunku do minionego roku najbardziej na znaczeniu zyskał problem kredytów CHF” – czytamy także.

Kluczową mocną stroną polskiego systemu bankowego jest stabilność/dobra sytuacja finansowa banków (43 proc.). Na drugim miejscu wskazano bezpieczeństwo/Bankowy Fundusz Gwarancyjny (26 proc.), na trzecim konkurencyjność ofert, innowacyjność (18 proc.). Bankowość mobilną, internetową wskazało 16 proc. badanych, solidną pozycję kapitałową 10 proc., a nadzór KNF 8 proc. bankowców.

„W stosunku do minionego roku najbardziej na znaczeniu zyskała stabilność i dobra sytuacja finansowa banków” – podsumowano.

Sondaż został przeprowadzony 9-20 września br. W badaniu wzięło udział 120 placówek bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

Czytaj też:
Nadchodzi przełomowy wyrok TSUE w sprawie frankowiczów. Banki i rząd mają powody do obaw