Polki wciąż na gorszych warunkach w zarządach spółek

Polki wciąż na gorszych warunkach w zarządach spółek

Businesswoman, zdjęcie ilustracyjne (fot.stokkete/Fotolia.pl)
Mało elastyczny czas pracy, luka płacowa i nieuwzględnianie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich w ścieżkach karier to problemy, które wpływają na brak równości płci na najwyższych stanowiskach. Okazuje się, że kobiety zarabiają średnio o 7 proc. mniej niż ich koledzy. W dodatku Polki stoją na czele tylko 6 proc. firm – tak wynika z pierwszego raportu Klubu Male Champions of Change, zrzeszenia firm, które chcą walczyć o zmiany i wyrównanie warunków zatrudniania kobiet i mężczyzn.

Prezeską trudno być

Jak wynika z raportu firmy Deloitte, w skali globalnej kobiety zajmują 17 proc. stanowisk w zarządach przedsiębiorstw. Jest to wzrost od 2017 roku o niemal dwa proc. Wzrost ten jest jednak wciąż zbyt powolny. Choć średnia globalna nieznacznie wzrosła, tylko sześć krajów na świecie może pochwalić się wynikiem powyżej 30 proc. W czternastu krajach Unii Europejskiej kobiety stanowią średnio co najmniej 25 proc. członków kadry zarządczej. W Polsce, stoją na czele 6 proc. firm i stanowią 13 proc. członków zarządów wszystkich spółek giełdowych. Zajmują także 15,8 proc. miejsc w radach nadzorczych spółek giełdowych notowanych na rynku głównym.

Innym obszarem, któremu przyjrzeli się członkowie Klubu Male Champions of Change, jest różnica płac. W Polsce wynosi ona średnio ok. 7 proc. na niekorzyść kobiet. Pomimo faktu, że na tle ogólnej statystyki dla Unii Europejskiej, która wynosi 16,2 proc., Polska wypada zdecydowanie dobrze, pozostaje nadal wiele do zrobienia. Najważniejszą kwestią w przypadku tego problemu jest brak jasno określonych poziomów wynagrodzeń dla pracowników.

Firmy zrzeszone w klubie zwróciły również uwagę na niedostateczne wykorzystywanie potencjału elastycznych form pracy. Według badań Deloitte „Pierwsze kroki na rynku pracy. Liderzy przyszłości”. z 2018 roku, aż 48 proc. badanych z „pokolenia Y” wskazuje elastyczne godziny pracy jako istotny element kultury organizacyjnej potencjalnych pracodawców. Tymczasem z tym tematem związana jest potencjalna niechęć pracodawców do tego typu form, podparta argumentem braku rozwiązań prawnych. Temat ten wymaga od firmy zaufania do pracownika oraz odwrotnie - zaufania pracownika do firmy. Firmy potrzebują gwarancji, że pracownik, który ma możliwość pracy zdalnej lub elastycznego podejścia do godzin i miejsca pracy, będzie w pełni zaangażowany w swoje projekty oraz w życie firmy. Nadal dominuje przekonanie, że możliwość skorzystania z elastycznych godzin pracy oraz pracy zdalnej przysługuje pracownikom jedynie w przypadku nieprzewidzianych sytuacji rodzinnych albo zdrowotnych.

Recepta w różnorodności?

Raport zwraca uwagę na to, że różnorodność się opłaca. W Polsce stawiają na nią przede wszystkim duże korporacje. To one pierwsze dostrzegły, że zatrudnianie kobiet pozytywnie przekłada się zarówno na styl zarządzania, jak i kulturę organizacyjną. Prezesi zrzeszeni w polskim Klubie podkreślają, że ważne są dla nich rozwiązania uwzględniające specyfikę polskiego rynku pracy i problemów z nim związanych. Według danych przytoczonych w raporcie, wprowadzając kobiety nieaktywne zawodowo na rynek pracy, do 2025 roku Polska może zwiększyć PKB o ponad 51 mld złotych.

Klub Male Champions of Change

Klub Male Champions of Change został założony w 2018 roku z inicjatywy założycielek Fundacji Sukces Pisany Szminką – Olgi Kozierowskiej i Olgi Legosz oraz Ambasadora Australii, Paula Wojciechowskiego. Inspiracją był działający z sukcesem od 10 lat Klub Male Champions of Change w Australii. Należący do klubu prezesi 11 firm (Mastercard, Philip Morris, Deloitte, Microsoft, Shell, BNP Paribas, Citi Handlowy, Mars, TVN, Ultimo) w Polsce chcą pełnić rolę inspiratorów dla rynku do tworzenia kultury różnorodności oraz wspierania promocji kobiet. Firmy zobowiązały się w ub. roku do zwiększenia liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacja luki płacowej i wprowadzanie narzędzi sprzyjających lepszemu wykorzystaniu talentów obu płci. Z podsumowania działań rocznych wynika m.in., że odsetek kobiet w zarządach firm należących do Klubu wynosi 29 proc., a na szczeblu managerskim 51 proc. Sama Fundacja Sukces Pisany Szminką rozda w tym roku w ramach XI już edycji nagrodę w ramach konkursu Bizneswoman Roku, która wyróżnia najbardziej przedsiębiorcze kobiety.

Czytaj też:
Mężczyźni do pieluch, kobiety do pracy

Źródło: Wprost
+
 0

Czytaj także