Rynek pracy po pandemii. NBP przedstawił dane dot. zatrudnienia cudzoziemców

Rynek pracy po pandemii. NBP przedstawił dane dot. zatrudnienia cudzoziemców

Pracownicy budowlani
Pracownicy budowlani Źródło:Fotolia / Aisyaqilumar
Zatrudnienie cudzoziemców zmniejszyło się prawdopodobnie o ok. 10 proc. pomiędzy lutym i końcem maja 2020 r., szacuje Narodowy Bank Polski w analizie "Imigranci w polskiej gospodarce - raport z badań ankietowych".

„Wzrost liczby pracujących imigrantów był czynnikiem zwiększającym potencjał wzrostu PKB (przeciętnie o 0,5 pkt proc. rocznie), ale także powodującym szybki wzrost przekazów pieniężnych z Polski na Ukrainę. Zamknięcie granic spowodowane epidemią COVID-19 nie wywołało masowych powrotów imigrantów i związanych z nimi problemów z personelem w firmach. Zatrudnienie cudzoziemców zmniejszyło się prawdopodobnie o ok. 10 proc. pomiędzy lutym i końcem maja 2020” – czytamy we wnioskach z raportu.

Niekorzystny wpływ na sprzedaż najbardziej odczuły małe firmy z sektora usług i przemysłu, ale najczęstszymi reakcjami było ograniczanie kosztów niezwiązanych zatrudnieniem. Ograniczanie zatrudnienia było silnie skorelowane ze spadkiem sprzedaży, choć dokonywane w proporcjonalnie znacznie mniejszym stopniu („chomikowanie pracy”). Co ciekawe, zmiany zatrudnienia imigrantów nie były skorelowane z sytuacją firm, podano także.

Mniejsza skłonność do zatrudniania

Zgodnie z badaniem, epidemia COVID-19 może obniżyć skłonność części firm (ok. 15 proc.) do rekrutacji imigrantów w najbliższej przyszłości, podobnie jak ogólne obniżenie popytu na pracę. Realizacja korzystnego scenariusza makroekonomicznego będzie prowadzić do powrotu do trendu wzrostu popularności zatrudniania obcokrajowców (1/4 ankietowanych firm zaczęła zatrudniać obcokrajowców w ostatnich 2 latach). Głównym motywem zatrudniania imigrantów był brak rąk do pracy oraz większa elastyczność czasu pracy.

„60 proc. firm zatrudnia imigrantów jedynie przy pracach fizycznych niewymagających kwalifikacji. Duże firmy przeciętnie w większym stopniu korzystają z kapitału ludzkiego imigrantów. Ważną rolę (ok. 24 proc. zatrudnienia) w rekrutacji i zatrudnieniu osób o niższych kwalifikacjach do średnich i dużych firm odgrywają agencje pośrednictwa pracy” – czytamy dalej.

wykazał też, że w ciągu ostatnich pięciu lat silnie wzrósł odsetek imigrantów deklarujących chęć pozostania na dłużej lub nawet na stałe w Polsce. Ponad połowa imigrantów w Polsce przebywa razem z przynajmniej jednym członkiem rodziny. Oznacza to wzrastającą tendencję do migracji osiedleńczej. Z czasem wysoka obecnie skłonności imigrantów do przesyłania środków do kraju rodzinnego powinna się zmniejszać.

Czytaj też:
Kredyty są tanie, ale jest o nie trudniej. NBP ma pomysł dla banków