3M: innowacje i inwestycje w przemysł 4.0

3M: innowacje i inwestycje w przemysł 4.0

SuperHub 3M we Wrocławiu przy ulicy Kowalskiej
SuperHub 3M we Wrocławiu przy ulicy Kowalskiej Źródło:3M
3M to lider w dziedzinie innowacji i firma technologiczno-produkcyjna, która należy do międzynarodowego koncernu. Firm obecna jest w Polsce od blisko 30 lat i nie tylko stale rozszerza zakres swojej działalności w naszym kraju, ale także wdraża w swoich zakładach produkcyjnych nowoczesne rozwiązania wykorzystujące zdobycze nauki.

To właśnie w Polsce 3M – globalny lider zajmujący się opracowywaniem i produkcją m.in. sprzętów poprawiających bezpieczeństwo pracy, materiałów ściernych, taśm i klejów, rozwiązań dla motoryzacji, lotnicwa, filtrów przemysłowych czy znanych szeroko karteczek samoprzylepnych Post-it – ulokował swoje największe w Europie i jedno z największych na świecie centrów produkcyjnych. Jest nim SuperHub we Wrocławiu, znajdujący się przy ulicy Kowalskiej, w którym zatrudnionych jest prawie 2 tysiące pracowników. Ośrodek ten wytwarza ok. 12 000 różnych produktów z globalnego portfolio firmy, w którym znajduje się ok. 60 000 pozycji.

To nie wszystko – 3M posiada też trzy inne ośrodki produkcyjne w naszym kraju. Wśród nich są zakłady produkcji medycznej przy ulicy Kwidzyńskiej we Wrocławiu, zatrudniające około 600 osób, w których powstają takie wyroby medyczne jak: plastry i przylepce, lekkie gipsy Scotchcast, obłożenia chirurgiczne i wiele innych specjalistycznych produktów, niezbędnych w szpitalach. 3M ma swój zakład produkcyjny także w Janinowie pod Warszawą, gdzie przy produkcji artykułów z kategorii „home care” pracuje ok. 270 osób. Ostatnią z lokalizacji firmy w Polsce jest zakład w Rabce, specjalizujący się w produkucji materiałów ściernych i zatrudniający ok. 140 osób.

Przy wrocławskim SuperHubie działa również Centrum Badawczo-Rozwojowe 3M, które poza pracą nadnowymi produktami, prowadzi również Centrum Innowacji i Centrum Szkoleniowe – gdzie firma prezentuje nowe technologie, rozwiązania i ich praktyczne wykorzystanie, tym samym przybliżając swoim odbiorcom i partnerom biznesowym szerokie możliwości zastosowania nauki w różnorodnych produktach. We Wrocławiu funkcjonuje też Globalne Centrum Usług Wspólnych, pracujące nad polepszaniem procesów, a wypracowane rozwiązania są często implementowanie w skali globalnej.

– Firma co roku inwestuje ok. 5,9 proc. swojej sprzedaży w prace badawczo-rozwojowe (R&D), w wyniku której powstaje ok. 1000 nowych produktów rocznie. Przekłada się to też na rozwój produkcji i innych działalności wspierających wprowadzenie nowych rozwiązań na rynek. Nasze łączne inwestycje w zakłady produkcyjne, Centrum Usług Wspólnych oraz rozwój działalności biznesowej w Polsce na przestrzeni ostatnich 30 lat to już ponad 2,5 mld złotych – mówi Anthony Crawford, Dyrektor Operacji Produkcyjnej 3M w Regionie Europy Wschodniej.

Przemysł 4.0 w 3M

3M działa w Polsce na bardzo dużą skalę i wykorzystuje przy tym najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne z zakresu Przemysłu 4.0 (ang. Industry 4.0). Wśród stosowanych narzędzi można wymienić m.in. wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość, nowoczesne sposoby prezentacji danych w czasie rzeczywistym, Internet Rzeczy oraz nowoczesne platformy do tworzenia elektronicznych instrukcji. W zakładach 3M rzeczywistość rozszerzona wspiera także komunikację i zapewnia szybki oraz sprawny dostęp do informacji.

Stosowanie wirtualnej rzeczywistości w fabryce pozwala dodatkowo na podnoszenie efektywności procesu szkoleń, wprowadzenie najnowszych standardów bezpieczeństwa sieci IT oraz wspiera usprawnienia logistyczne.

– Odbiorcami naszych produktów są zarówno konsumenci jak i klienci biznesowi, którzy stosują nasze rozwiązania w swoich procesach produkcyjnych. Nasze rozwiązania nie tylko wspierają ich pracę, podnoszą poziom bezpieczeństwa, ale też pomagają osiągnąć ich cele np. w zakresie zrównoważonej produkcji. Z tego względu w 3M dużą wagę przykładamy również do tego, aby odbiorcy posiadali wiedzę i umiejętności pozwalające im na odpowiednie i poprawne stosowanie naszych produktów. Szkolenia, szeroko rozumiana edukacja i rozwój kompetencji są standardem dla naszych wszelkich działań – mówi Anthony Crawford.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Będąc firmą produkcyjną, 3M przykłada niezwykle wiele uwagi do zapewnienia najwyższego standardu bezpieczeństwa swoim pracownikom oraz partnerom, którzy korzystają z jej produktów. Firma stosuje wiele rozwiązań, które pomagają w redukcji liczby zagrożeń związanych z produkcją, ponieważ bezpieczeństwo pracowników jest jednym z jej priorytetów wpisujących się w długofalową strategię zrównoważonego rozwoju. Jednym z najważniejszych projektów realizowanych w firmie jest podejście o nazwie „zero wypadków” (ang. „zero accidents”), które stanowi integralną część kultury wewnętrznej i jest wdrażane ze wsparciem pracowników oraz organizacji zewnętrznych.

– System zarządzania ochroną środowiska, zdrowiem i bezpieczeństwem w 3M został zaprojektowany w oparciu o wewnętrzny standard Globalnego Planu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (GHSP) oraz globalne standardy Oceny Zarządzania Środowiskowego (GEMSA). Plan promuje bezpieczne dla pracowników i środowiska zarządzanie we wszystkich zakładach 3M na świecie. Jego integralną częścią jest także zarządzanie cyklem życia produktu – wyjaśnia Anthony Crawford.

W firmie wdrożone są też efektywne procesy identyfikacji zagrożeń. Wszystko po to, aby zapewnić ich właściwe monitorowanie oraz wprowadzanie środków zabezpieczających, które zmniejszają poziom ryzyka. Dzięki temu, w razie niespodziewanych sytuacji, w całej firmie obowiązuje wspólna procedura dla wszystkich pracowników, zawierająca listę szczegółowych działań.

Jak jeszcze 3M promuje bezpieczeństwo? Przyznając specjalne wyróżnienia tym zakładom, w których przez dwa miliony godzin pracy lub ostatnie dwa lata (lub więcej) nie zdarzył się żaden wypadek. Nagradzane są również najlepsze praktyki w zakresie BHP, co efektywnie wspiera inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa, poprawy ergonomii i zrównoważonego rozwoju.

W zakładach 3M z powodzeniem działają najwyższe standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W tym roku 3M Wrocław zdobyło certyfikację normy ISO 45001, a odnowione zostały również certyfikacje ISO w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią. Te trzy certyfikacje stanowią komplet, który poświadcza najwyższy poziom dbałości o bezpieczeństwo.

Norma ISO 45001:2018, która dotyczy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ma pomóc organizacjom w zarządzaniu ryzykiem BHP i zwiększeniem kultury bezpieczeństwa. Przekłada się to na efektywność całej organizacji, bezpieczeństwo pracowników, podniesienie świadomości na temat zagrożeń, a także redukcje czasu przestojów czy realizacje celów produkcyjnych.

Certyfikat ISO 45001:2018 to przede wszystkim pewność, że produkty 3M wytwarzane są w bezpiecznych warunkach, przy spełnieniu wszystkich najwyższych obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Z pewnością ma to wpływ na wizerunek firmy zarówno wśród pracowników, jak i obecnych i potencjalnych klientów oraz organów nadzoru.

Dbałość o środowisko i lokalną społeczność

3M przykłada ogromną wagę do kwestii środowiskowych – na konferencji COP24 w grudniu 2018 roku firma zobowiązała się, że do 2025 roku aż połowa wykorzystywanej przez 3M energii będzie pozyskiwana z odnawialnych źródeł. Docelowo wszystkie biura 3M i zakłady produkcyjne będą zasilane ze źródeł odnawialnych, wpływając tym samym pozytywnie na stan środowiska. Już teraz 3M w Polsce ograniczyło swoje zużycie energii o ponad 20%, co tylko pokazuje, że każde działanie na realne przełożenie na ochronę klimatu.

Od 2019 roku wszystkie wprowadzane na rynek produkty 3M muszą być także zgodne z zasadą „Sustainability Value Commitment”, a więc zobowiązaniem do zrównoważonego rozwoju. W praktyce oznacza to, że na rynek nie może trafić żaden produkt, który nie jest produkowany z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, wdrożonych przez firmę 3M.

Zrównoważony rozwój to także świadoma i odpowiedzialna obecność wśród lokalnej społeczności, dlatego 3M od lat aktywnie angażuje się działania prospołeczne i proekologiczne. Pracownicy 3M chętnie uczestniczą w różnych projektach, dedykując swój czas na wsparcie potrzebujących poprzez wolontariat czy angażując się w projekty skupione na podnoszeniu świadomości ekologicznej, wyrównywaniu szansa do edukacji czy wsparcia osób w potrzebie. Nasi pracownicy wspierają dzieci z domów dziecka, oddają krew czy od lat uczestniczą w biegach charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest na pomoc potrzebującym. Tylko w 2020 roku aż 365 biegaczy z logo 3M, w tym z zakładów produkcyjnych, wzięło udział w Biegu Firmowym wspierającym podopiecznych Fundacji Everest, pokonując łącznie 1825 kilometrów.

Artykuł powstał we współpracy z 3M

Artykuł został opublikowany w 40/2020 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Opracowała: