Jak zapewnić efektywność szkoleń w przedsiębiorstwie?
Artykuł sponsorowany

Jak zapewnić efektywność szkoleń w przedsiębiorstwie?

Szkolenia
Szkolenia Źródło: Materiały prasowe
Szkolenia w firmie są niezbędne, ale również niezwykle przydatne. Oczywiście o ile są odpowiednio zorganizowane i dotyczą tematyki związanej z kierunkami rozwoju organizacji i jej potrzebami. Dokształcanie pracowników kosztuje, dlatego z całą pewnością warto robić to mądrze. Dowiedz się, jak zapewnić efektywność szkoleń w firmie i jak upewnić się, że jest wystarczająco wysoka.

Jak mierzyć efektywność szkoleń?

Skąd wiadomo, że szkolenia przynoszą oczekiwane rezultaty? Jak zmierzyć, czy inwestycja w rozwój personelu była opłacalna? To dość skomplikowane zagadnienie. Powinno ono obejmować trzy główne elementy:

  • badanie skuteczności – czyli stopnia realizacji zakładanych celów;
  • badanie efektywności – stosunku wszystkich korzyści do nakładów;
  • badanie rentowności – stosunku wzrostu przychodów do poniesionych kosztów.

Ten ostatni wskaźnik jest najważniejszy, ponieważ w dłuższej perspektywie inwestuje się w szkolenia właśnie po to, by odnotować zysk.

Ocena efektywności szkoleń praktyce – model Kirkpatricka

Podsumowanie i ewaluacja szkoleń to ostatni etap każdego działania związanego z rozwojem pracowników. Zdecydowanie nie powinno się go pomijać, ponieważ to właśnie on ułatwia sprawdzenie, jak przydatny był dany program i czy sposób jego realizacji spełnił potrzeby i oczekiwania uczestników. Dzięki temu w przyszłości można uniknąć powtarzania pewnych błędów i zwiększyć efektywność szkoleń.

Ewaluacji można dokonywać kilkoma metodami. Jedną z najpopularniejszych jest ta oparta na modelu Kirkpatricka. Składa się ona z czterech poziomów:

  • reakcji – oceny poziomu zadowolenia uczestników ze szkolenia;
  • wiedzy i umiejętności – podsumowania zdobytych informacji;
  • zachowania – oceny zmian w zachowaniu pracowników po powrocie na stanowisko;
  • wyników (organizacji) – sprawdzenia, jakie zmiany i korzyści przyniosło szkolenie w porównaniu ze stanem zmierzonym przed jego przeprowadzeniem i z uwzględnieniem wydanych środków.

Warto przeprowadzić pełną ewaluację szkolenia wg modelu Kirkpatricka, ponieważ tylko ona daje pełen obraz w zakresie efektywności. Pozytywne wyniki na każdym poziomie pozwalają sądzić, że szkolenie było właściwie zorganizowane i efektywne.

Efektywność kosztowa szkoleń

Szkolenia są rodzajem inwestycji, a skoro mierzymy jej efektywność, to jednym z kryteriów oceny będzie również koszt szkoleń. Zanim zdecydujemy się na dane szkolenie, kurs czy program szkoleniowy warto przeprowadzić badanie ofert rynkowych, co pozwoli nie tylko wybrać pozycję dobrze odpowiadającą naszym potrzebom, ale będzie też gwarancją efektywności kosztowej. Zwłaszcza że bardzo podobne szkolenia mogą mieć znacząco inne ceny u różnych organizatorów.

Prowadząc przegląd szkoleń otwartych dostępnych na rynku warto skorzystać z portali agregujących szkolenia, kursy i warsztaty w jednym miejscu. Pozwala to znacznie skrócić czas potrzebny na przegląd ofert i odnalezienie tej najkorzystniejszej – pod względem programu, i pod względem kosztów. Jednym z tego typu serwisów jest Eventis.pl, w którym znajdziemy propozycje szkoleń otwartych, kursówwarsztatów od ponad 900 organizatorów z całego kraju. Są to zarówno oferty szkoleń stacjonarnych, jak i online, co pozwala nie ograniczać się do wyboru oferowanego przez lokalny rynek szkoleniowy.

Serwis umożliwia szybkie wyszukiwanie ofert szkoleniowych, zapoznanie się z programem zajęć, sylwetkami prelegentów, jak i profilem organizatora. Co ważne, wszystkie oferty prezentowane są wraz z podaniem cen. Po wybraniu szkolenia czy kursu, który najlepiej odpowiada naszym potrzebom, mamy możliwość zarejestrować swój udział w nim poprzez wygody formularz zgłoszenia online, który natychmiast trafia do organizatora. Z korzystaniem z serwisu nie wiążą się żadne opłaty dla rejestrujących się na szkolenia.

Źródło: Eventis
 1

Czytaj także