Bank Millennium przegrał ze spółką deweloperską. Zwróci prawie 100 mln zł

Bank Millennium przegrał ze spółką deweloperską. Zwróci prawie 100 mln zł

Bank Millennium
Bank Millennium
Grupa kapitałowa ERBUD wygrała w sądzie z Bankiem Millennium. Udowodniła, że poniosła straty przez niedopasowaną do swoich potrzeb umowę opcji walutowych.

Grupa kapitałowa ERBUD, największą grupą budowlaną w Polsce niebędącą częścią międzynarodowych holdingów, ma powody do zadowolenia. Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził na jego rzecz Banku Millennium kwotę 51,38 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami. ERBUD szacuje, że jego konto zostanie zasilone kwotą ok. 100 mln zł.

Spór o opcje ciągnął się od 2008 roku

Orzeczeni zapadło w związku ze sporem dotyczącym straty na opcjach walutowych, które miały stanowić zabezpieczenieprzed ryzykiem kursowym w zakresie kontraktów denominowanych w euro. Umowa transakcji opcji walutowych została zawarta w 2008 roku. W ocenie ERBUD-u produkt nie był optymalnie dopasowany do potrzeb spółki.

Spółka wykazała, że poniosła szkodę na którą złożyły się kwoty pobrane przez bank z rachunku bankowego spółki, utracone korzyści oraz koszty doradców prawnych i finansowych. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 71 065 496 zł. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił w części apelację spółki, zasądzając od banku na rzecz spółki kwotę 51 383 600 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 8 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 do dnia zapłaty. Wyrok jest prawomocny – poinformowała spółka w komunikacie.

– Sprawa trwała ponad 10 lat, była niebywale skomplikowana, same wyliczenia matematyczne zajęły kilkaset stron. Sąd nie miał żadnych wątpliwości, że mamy rację, z czego czuję ogromną satysfakcję – mówi Agnieszka Głowacka, wiceprezes ERBUD-u.

Czytaj też:
Czarne scenariusze dla kredytobiorców się spełniają. Raty drogie jak nigdy, rekord franka

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także