Będzie można zawnioskować o emeryturę pomostową na nowych zasadach. Rada Ministrów przyjęła projekt

Będzie można zawnioskować o emeryturę pomostową na nowych zasadach. Rada Ministrów przyjęła projekt

Spawacz (zdj. ilustracyjne)
Spawacz (zdj. ilustracyjne) Źródło:Fotolia / motorradcbr
Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o emeryturach pomostowych. Przewiduje on możliwość wnioskowania o ten rodzaj świadczenia jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe, które przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jest ono skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

Zmiana przepisów, którą na wtorkowym posiedzeniu przyjęła Rada Ministrów, uchroni osobę wnioskującą przed utratą pracy w sytuacji gdyby nie spełniała niezbędnych warunków do ustalenia prawa do emerytury pomostowej. Przewiduje ona, żeemerytura pomostowa będzie przyznawana osobom, które o nią wystąpią przed rozwiązaniem stosunku pracy, a spełniają pozostałe warunki niezbędne do jej uzyskania. W takiej sytuacji świadczenie nie będzie jeszcze wypłacane – prawo do emerytury pomostowej ulegnie zawieszeniu.

Projekt zmienia też uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe przepisy pozwolą PIP na merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac, jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.Zadania Państwowej Inspekcji Pracy zostaną rozszerzone o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Czytaj też:
Pracodawcy nie poradzą sobie bez pracowników z Ukrainy. Nawet bez wojny było coraz trudniej

Źródło: Wprost / gov.pl