Start-up i co dalej?
Artykuł sponsorowany

Start-up i co dalej?

Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne
Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Fotolia / Tomasz Zajda
Z pomocą Funduszy Europejskich można zrealizować marzenie o własnej firmie. Z takiej szansy skorzystało już wiele firm. Nadal można zgłosić swój pomysł na innowacyjny biznes.

Dzięki unijnym środkom przeznaczonym na wspieranie innowacji przed polskimi przedsiębiorcami otwiera się wiele możliwości finansowania ich biznesu, niezależnie od tego, czy dopiero kiełkuje u nich idea, czy też są na etapie inkubacji, wdrażania albo dalszego rozwoju. To także możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w stażach i szkoleniach. Gdzie szukać takiego wsparcia?

Platformy startowe – od pomysłu po wdrożenie

Program Polska Wschodnia pozwala przedsiębiorczym osobom z pomysłem na innowacyjny biznes otrzymać kompleksowe wsparcie, dzięki któremu rozwiną swój pomysł w rentowny model biznesowy. Platformy startowe to partnerstwo rozmaitych podmiotów: ośrodków innowacji, wyższych uczelni, funduszy venture capital oraz przedstawicieli biznesu. Ich zadaniem jest selekcja przyszłych start-upów, pomoc w dopracowaniu pomysłu biznesowego w innowacyjny produkt (wyrób bądź usługę) i stworzeniu modelu biznesowego, tak by start-up był gotowy do wejścia na rynek. To tzw. etap inkubacji. Pomysłodawcy otrzymują zindywidualizowane wsparcie w postaci precyzyjnie dopasowanego do ich potrzeb pakietu usług biznesowych, marketingowych i technologicznych oraz opieki mentora.

Wsparcie obejmuje pakiet usług podstawowych i specjalistycznych. Do pierwszego zaliczamy usługi w zakresie stworzenia fundamentów biznesowych przedsięwzięcia, warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji projektu, mentoring, obsługę księgową, podatkową i prawną, pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej, a nawet zapewnienie powierzchni biurowej koniecznej do rozwoju start-upu. Zaś drugi pakiet, to specjalistyczne usługi „szyte na miarę”, np. z zakresu projektowania i modyfikacji z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej, zarządzania i przedsiębiorczości pod kątem rozwijanego pomysłu, analiz potrzeb klienta lub projektowania graficznego oraz tworzenia nazw i znaków firmowych.

Swój pomysł na start-up można zgłosić, dołączając do jednej z kilku Platform startowych. Oceniane są m.in.: innowacyjność koncepcji (do inkubacji mogą się zakwalifikować jedynie innowacje produktowe), przewaga konkurencyjna w stosunku do istniejących produktów, potencjał biznesowy oraz kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać produkt. Po zakwalifikowaniu pomysłu, osoba koordynująca w ramach Platformy startowej etap inkubacji, tzw. menedżer inkubacji, przygotuje szczegółowy plan prac nad rozwojem pomysłu, czyli skrojony na miarę plan przygotowania do prowadzenia działalności. Po jego zrealizowaniu i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji ekspertów można się starać o dotację na dalszy rozwój swojego biznesu na najtrudniejszym, początkowym etapie funkcjonowania (wejście na rynek i pierwsza sprzedaż). Do zdobycia jest nawet milion złotych.

Osoba zgłaszająca pomysł nie musi pochodzić z Polski Wschodniej, jednak warunkiem otrzymania wsparcia jest założenie działalności gospodarczej w jednym z województw: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim. Nowy program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 obejmie swoim zasięgiem również część Mazowsza, tzw. statystyczny region mazowiecki regionalny. Oznacza to, że w nadchodzących latach wsparciem zostaną także objęci pomysłodawcy z województwa mazowieckiego z pominięciem Warszawy i przylegających do niej powiatów. Trwają negocjacje ostatecznego kształtu programu z Komisją Europejską.

Instrumenty finansowe – wsparcie zwrotne

Na każdym etapie rozwoju firmy, pod warunkiem że wpisze się w założenia programu, jest możliwe dodatkowe wsparcie finansowe oraz mentorskie. Program Inteligentny Rozwój (POIR) oferuje obecnie różne formy finansowania projektów, w zależności od rodzaju inwestycji i poziomu związanego z nią ryzyka. To tzw. wsparcie zwrotne poprzez instrumenty finansowe (takie jak m.in. instrumenty kapitałowe, pożyczki i gwarancje). Ze środków POIR przeznaczono blisko 1,7 mld zł na utworzenie instrumentów oferujących finansowanie typu venture capital, których celem jest inwestowanie w innowacyjne spółki na różnych etapach rozwoju. Poszczególne instrumenty są dopasowane do etapu, na jakim się znajduje dany start-up.

Co ważne w przypadku start-upów, wspólną zasadą działania tych funduszy jest to, że oferują tzw. smart money – oprócz inwestycji kapitałowej (objęcia akcji lub udziałów w firmie) dzielą się również wiedzą i doświadczeniem biznesowym oraz kontaktami branżowymi. Z instrumentów finansowych mogą korzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Więcej o wsparciu z Funduszy Inwestycyjnych na www.pfrventures.pl.

Michał Gołkiewicz, prezes zarządu Sundose sp. z o.o.

Przykładem rozwijania biznesu z wykorzystaniem funduszy unijnych jest firma Sundose, która jest innowatorem na rynku suplementów w Polsce. Sundose wypuścił na rynek tzw. smart suplement. Na podstawie opracowanej przez dietetyków ankiety dotyczącej m.in. wieku, płci, stylu życia i towarzyszących schorzeń klienta, unikatowa aplikacja ustala personalizowany skład suplementu, który jest przez specjalistów monitorowany i wspólnie z klientem modyfikowany w zależności od potrzeb organizmu i wyznaczanych celów. Sundose z Funduszy Europejskich skorzystał już trzykrotnie – początkowo otrzymał wsparcie merytoryczne oraz dotację na rozwój biznesu w ramach przedsiębiorstwa typu start-up, a następnie wsparcie z instrumentu Starter skierowane do innowacyjnych przedsiębiorstw na najwcześniejszym etapie rozwoju. O drodze, którą przeszedł – od innowatorskiego pomysłu po postawienie linii produkcyjnej – oraz o wsparciu pochodzącym ze środków Unii Europejskiej na różnych etapach rozwijania biznesu mówi prezes zarządu Sundose sp. z o.o. Michał Gołkiewicz.

Jak wyglądał początkowy rozwój waszego start-upu? Jak długo korzystaliście z tzw. bootstrappingu, czyli finansowania biznesu ze środków własnych?

W początkowym okresie byliśmy skoncentrowani na dopracowaniu pierwszej koncepcji produktu i modelu biznesowego. Spółka nie generowała wtedy jeszcze wysokich kosztów. Inwestowaliśmy wtedy głównie własny czas i zaangażowanie. Wiedzieliśmy, że tworzymy coś nowego i to, jaka wizja będzie nam przyświecać, będzie kluczowe na etapie, w którym pojawi się zewnętrzne finansowanie. Pierwsze działania finansowane z dotacji zaczęliśmy realizować już w pierwszym roku działalności.

Co was skłoniło do dołączenia do Platformy startowej?

Dla każdego nowego pomysłu biznesowego najważniejsze jest wsparcie w pierwszym okresie działalności. To wtedy najczęściej rozstrzyga się to, czy pomysł upadnie, czy też będzie rozwijany. Dołączenie do Platformy startowej w naszym odczuciu było zwiększeniem szansy na to, że pomysł rozwiniemy możliwie szybko i będzie on miał większe szanse na dalsze zewnętrzne finansowanie.

Jak przebiegała wasza inkubacja w Platformie startowej, z jakich usług skorzystaliście i które z nich okazały się najbardziej przydatne?

W pierwszym etapie inkubacji otrzymaliśmy głównie wsparcie szkoleniowe – doradcze. To był czas opracowywania pomysłu i na tym etapie najbardziej przydatne było zbieranie pierwszych opinii na jego temat.

Co z perspektywy czasu uważacie za największą zaletę udziału w Platformie startowej? Jakich rad udzielilibyście startującym przedsiębiorcom?

Z pewnością była to możliwość pozyskania środków finansowych na rozwój na wczesnym etapie biznesu. Pozwoliło to na finansowanie konkretnych działań związanych z wprowadzeniem Sundose na rynek. Dzięki temu mogliśmy stosunkowo szybko się przekonać, jak reagują na nasz produkt klienci, co trzeba zmienić, co udoskonalić. To na pewno istotna rada dla startujących przedsiębiorców – jak najszybciej zbierać informacje zwrotne płynące do nas z rynku!

Jak wykorzystaliście pieniądze z Funduszy Europejskich, tj. na jakie wydatki je przeznaczyliście?

Głównie były to koszty związane z uruchomieniem systemu informatycznego, a także na pierwsze działania marketingowe.

Kiedy podjęliście decyzję o sięgnięciu po pieniądze inwestorów i skorzystanie z instrumentów finansowych? Jak wykorzystaliście to wsparcie?

W momencie, w którym zobaczyliśmy pozytywną reakcję klientów na Sundose i byliśmy w stanie udowodnić, że ten nowy produkt rzeczywiście może zmienić rynek suplementów. Wsparcie inwestorów pozwoliło nam istotnie zwiększyć dynamikę rozwoju oraz skalę działalności.

Na co waszym zdaniem trzeba zwrócić uwagę, korzystając z pomocy ww. instrumentów?

Ważne jest, żeby właściwie dopasowywać źródło zewnętrznego finansowania do potrzeb, jaki ma 
start-up na danym etapie.

Zważywszy na ścieżkę, jaką przeszliście, jakich rad udzielilibyście start-upom oraz kandydatom na start-upy, którzy szukają wsparcia z zewnętrznych źródeł, z Funduszy Europejskich?

Myślę, że warto działać odważnie i mieć silną wiarę w to, co chcemy osiągnąć. Potrzebna jest przy tym także otwartość na wszystkie sygnały z zewnątrz – w szczególności trzeba dobrze wsłuchiwać się w głos klientów oraz osób, którym ufamy i które są gotowe nas wspierać swoim doświadczeniem. Jeśli już dokładnie wiemy, gdzie jest nasz cel i w jaki sposób zgromadzenie zewnętrznych funduszy pomoże nam do niego dotrzeć – działajmy!

Oferta dla start-upów jest nadal aktualna. Wsparcie dla start-upów jest planowane również w kolejnych latach – w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 oraz Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. Trwają negocjacje ostatecznego kształtu programów z Komisją Europejską
Wsparcie dla start-upów z Programu Polska Wschodnia:
www.platformystartowe.gov.pl
Wsparcie dla start-upów z Programu Inteligentny Rozwój:
https://pfrventures.pl/portfolio.html?Tab=baza-danych
startup.pfr.pl
Belka logotypowa