Zrównoważony rozwój – strategia na lata
Artykuł sponsorowany

Zrównoważony rozwój – strategia na lata

Farma fotowoltaiczna
Farma fotowoltaiczna Źródło:Unsplash / Nuno Marques
Bank Pekao S.A. od ponad dwóch lat z powodzeniem realizuje strategię ESG. Samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami finansowymi zapewnia partnerom środki niezbędne do wdrażania projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju czy energetyki odnawialnej. Zaangażowanie banku w zielone inwestycje zostało ostatnio docenione i nagrodzone przez międzynarodowe grono ekonomistów i analityków.

Strategia ESG Banku Pekao S.A., ogłoszona w czerwcu 2021 r., przewidywała, że w latach 2021-2024 bank zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych w wysokości co najmniej 30 mld zł, z czego co najmniej 22 mld zł to obligacje ESG dla klientów, a pozostała część, w kwocie co najmniej 8 mld zł, to nowe finansowanie projektów.

Udział zielonego finansowania, obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia, jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo, miał przekroczyć 4 proc. portfela bilansowego Pekao. Istotnie, już na koniec 2021 r. osiągnięty został poziom 4,1 proc., na koniec 2022 r. – 4,6 proc.

Równolegle bank do 2030 r. zamierza zmniejszyć udział finansowania, które obejmuje sektor wydobycia, a także wytwarzania energii elektrycznej czy ciepła z wykorzystaniem węgla kamiennego i brunatnego – do mniej niż 1 proc.

Warto dodać, że Bank Pekao S.A. w swojej strategii ESG przyjął również na siebie pewne zobowiązania związane ze zrównoważonym rozwojem. Przykładowo, w tej samej perspektywie czasowej planuje osiągnąć własną neutralność klimatyczną.

Zielona energetyka

Bank Pekao S.A. finansuje lub współfinansuje liczne inwestycje w zieloną energetykę. Przykładowo, jako jeden z trzech banków kredytuje budowę farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy 285,6 MW na Pomorzu. Łącznie finansowanie wyniesie 763,4 mln zł. Po uruchomieniu produkcji będzie to największa farma fotowoltaiczna w kraju.

Kredyty banku Pekao S.A. posłużą też do sfinansowania projektów prowadzonych przez grupę ZE PAK na terenie Wielkopolski – rozbudowy istniejącej i jednej z największych w Polsce farmy fotowoltaicznej w gminie Brudzew oraz budowy farmy wiatrowej w gminie Miłosław. Łączna wartość kredytów udzielanych na te projekty przez bank wynosi niemal 120 mln zł.

Bank Pekao S.A. podpisał również umowę kredytową na sfinansowanie 36 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 68 MW z PV Energy Projects Sp. z o.o. Kredyt opiewa na kwotę 105 mln zł, a farmy mają powstać w ośmiu województwach na północy i w centrum Polski.

W ramach konsorcjum z innymi bankami, Bank Pekao udzielił Grupie Tauron kredytu konsorcjalnego na strategiczne finansowanie w rozwój elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych. Bank uczestniczy też – wraz z Polskim Funduszem Rozwoju – w pilotażowym rozwiązaniu finansowania projektów budowy farm fotowoltaicznych i wiatrowych o łącznej mocy 500 MW.

Projekty zrównoważone

Aktywność banku Pekao S.A. jest też widoczna w obszarze wsparcia projektów zrównoważonych. Bank pełni funkcję agenta kredytu i agenta zabezpieczeń oraz jest znaczącym kredytodawcą przy opiewającej na łącznie 1,5 mld zł umowie kredytu konsorcjalnego dla firmy Cargounit, działającej na rynku wynajmu lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki finansowaniu Cargounit uzyska środki niezbędne do zakupu ok. 70 przyjaznych dla środowiska lokomotyw.

We współpracy z innymi instytucjami finansowymi, w tym z International Finance Corporation, bank udzieli firmie SK Hi-Tech Battery Materials Poland Sp. z o.o. finansowania na rozbudowę fabryki produkującej separatory do akumulatorów w samochodach elektrycznych. Kredyt inwestycyjny w wysokości 30 mln dol., w ramach finansowania aranżowanego przez IFC na łączną kwotę 300 mln dol., zostanie przeznaczony na sfinansowanie 3. i 4. fazy budowy największego w Europie zakładu produkującego separatory do akumulatorów litowo-jonowych.

Pekao, wraz z czterema innymi bankami, jest też członkiem konsorcjum, które zawarło z firmą Enea SA umowę finansowania powiązanego ze zrównoważonym rozwojem na łączną kwotę 2,5 mld zł.

Udział Banku Pekao S.A. w finansowaniu to 600 mln zł. Bank pełnił rolę koordynatora organizacji finansowania oraz obecnie pełni rolę agenta. Środki udostępnione w ramach tzw. „kredytu A” (1,5 mld zł) posłużą Enei do sfinansowania i refinansowania nakładów poniesionych w związku z inwestycjami w sieć dystrybucyjną oraz nabycie, rozwój, budowę i rozbudowę odnawialnych źródeł energii. Środki z Kredytu B (1 mld zł) sfinansują bieżącą działalność oraz kapitał obrotowy Grupy Enea z wyłączeniem finansowania i refinansowania jakiejkolwiek działalności związanej z wykorzystaniem węgla kamiennego.

Bank współorganizował też pierwszą w Polsce emisję zielonych obligacji przez samorząd.

Docenione starania

Działania podejmowane przez Bank Pekao S.A. zostały dostrzeżone przez międzynarodowe grono menedżerów, ekonomistów, analityków czy ekspertów zajmujących się sektorem bankowym w Europie. Bank Pekao otrzymał prestiżowy tytuł lidera w finansowaniu zrównoważonej infrastruktury w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz został uznany najlepszym bankiem w Polsce pod względem zrównoważonego finansowania. Nagrodę „Outstanding Leadership in Sustainable Infrastructure Finance” oraz „Best Bank for Sustainable Finance” przyznaje renomowany magazyn „Global Finance”.

Kapituła doceniła działania banku na rzecz zrównoważonego finansowania, obejmujące głośne projekty zrealizowane w 2022 r.: farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport, ekologiczne budownictwo mieszkaniowe oraz rewitalizacje parków magazynowych.

Uznanie zyskała również zrównoważona działalność komercyjna i operacyjna banku przekładająca się na realizację strategii ESG w zakresie udziału zielonego finansowania w portfelu bilansowym.

Bank Pekao S.A. został doceniony za swój udział w finansowaniu inicjatyw oraz programów emisji obligacji, które mają na celu przyczynienie się do transformacji energetycznej kraju, łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych oraz wspierania lokalnych społeczności. To zaangażowanie pozwoliło bankowi zdobyć prestiżowy tytuł Najlepszego Banku w Polsce w kategorii zrównoważonego finansowania.