Energia płynie od dołu do góry. Rozmowa z Kamilą Solon-Serek, Kierowniczką Zespołu Komunikacji i Projektów ESG w InPost
Artykuł sponsorowany

Energia płynie od dołu do góry. Rozmowa z Kamilą Solon-Serek, Kierowniczką Zespołu Komunikacji i Projektów ESG w InPost

Paczkomat 20000
Paczkomat 20000 Źródło: InPost
Zrównoważony rozwój biznesu, czyli taki, w którym jest miejsce na troskę nie tylko o wyniki przychodowe, ale też o środowisko, społeczeństwo czy ład korporacyjny, to ważne wyzwanie, przed jakim stają dziś przedsiębiorcy. Strategię ESG (Environmental, Social, Governance) realizują dziś takie organizacje, jak największy operator logistyczny w Polsce, InPost. W rozmowie z Wprost Kamila Solon-Serek, Kierowniczka Zespołu Komunikacji i Projektów ESG, tłumaczy, jak spółka rozumie swoją misję w kontekście odpowiedzialności środowiskowej i społecznej.

InPost podkreśla, że celem jest zrównoważony rozwój, zgodnie z wytycznymi: Environmental, Social, Governance. Jakimi projektami z zakresu ESG spółka może się jak dotąd pochwalić?

Kamila Solon-Serek: W ciągu ostatniego roku zrealizowaliśmy wiele projektów, w każdym z obszarów zrównoważonego rozwoju – środowiskowym, społecznym i związanym z ładem korporacyjnym. Zaangażowaliśmy się również w wiele wartościowych inicjatyw. Najwięcej uwagi poświęcamy oczywiście tematom dekarbonizacyjnym: ulepszamy źródła danych dotyczące logistyki, liczymy ślad węglowy z produkcji urządzeń Paczkomat, inwestujemy w zieloną energię i procesujemy umowy cPPA. Jestem przekonana, że projekty z tego obszaru będą dla nas priorytetowe jeszcze przez wiele lat.

2024 rok na pewno będzie dla nas kluczowy pod kątem usystematyzowania naszych prac, także w celu spełnienia wszystkich wytycznych wymaganych przez unijną dyrektywę w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Stoją przed nami bardzo ambitne cele, do których musimy podejść w sposób przemyślany. Wiemy, że rynek i konsumenci będą skrupulatnie rozliczać nas z zadeklarowanych i podjętych działań.

Jak InPost rozumie założenia Environmental, Social, Governance? Jak realizują się one w codziennych praktykach organizacji?

W Grupie InPost zrównoważony rozwój, jako cel codziennych działań i sposobu zarządzania organizacją, jest aspektem fundamentalnym. Nasze podejście do podejmowania decyzji wykracza poza względy finansowe – obejmuje również wpływ naszej działalności na społeczeństwo i środowisko. Dostrzegając zmiany w naszym krajobrazie biznesowym i oczekiwania naszych interesariuszy, w jeszcze większym stopniu staramy się włączać zrównoważony rozwój do ram strategicznych i operacyjnych InPost.

Grupa InPost zadeklarowała, że jej celem jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 roku. Czym dla Waszej organizacji jest to zobowiązanie?

Nasze zobowiązanie do osiągnięcia celu NET-ZERO do 2040 roku jest przede wszystkim powodem do ogromnej dumy. Chciałabym podkreślić, że jesteśmy pierwszą firmą w Polsce z zatwierdzonymi przez SBTi celami NET-ZERO do 2040 oraz jedną z trzech firm na świecie w sektorze logistycznym – w momencie zatwierdzania celów – która realizuje niełatwą ścieżkę dekarbonizacji do 2040 roku. To bardzo ambitne zobowiązanie i wyróżniające Grupę InPost.

Przyjęcie celu NET-ZERO do 2040 roku to nie tylko decyzja biznesowa, ale też świadectwo naszego zaangażowania we wdrażanie zrównoważonych usług i redukcję śladu węglowego. Wiemy, że nie można dłużej czekać: wszystkie uznane organizacje twierdzą ponad wszelką wątpliwość, że czas naszej beztroski się kończy. Autorzy najnowszego raportu opublikowanego przez World Meteorological Organization wskazują, że przynajmniej jeden rok w okresie 2023-2027 będzie miał średnią temperaturę o 1,5 stopnia Celsjusza wyższą niż średnia z okresu przedprzemysłowego. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza, to aż 66%! W teorii to tylko 1,5 stopnia Celsjusza, a konsekwencje dla całego świata – niemalże nieodwracalne.

Z drugiej strony cel związany z zerową emisyjnością jest też dla nas ogromnym wyzwaniem, na wielu poziomach organizacji. Tak odważne decyzje wymagają determinacji – w końcu nie jest to łatwy proces. Aby osiągnąć ten cel, musimy wprowadzić wiele transformacyjnych zmian w sposobie prowadzenia naszego biznesu, począwszy od optymalizacji logistyki, przez inwestycje w energię odnawialną, aż po projekty z zakresu R&D i wymianę floty na zero- i niskoemisyjną zgodnie z planem dekarbonizacji.

Koncepcja ESG to nie tylko środowisko naturalne i społeczności – również te, które tworzą pracownicy przedsiębiorstw. Na czym polega budowanie świadomości pracowników w obszarze zrównoważonego rozwoju w Grupie InPost?

Staramy się podchodzić do tematu w sposób zróżnicowany. Wiemy, że każdy pracownik ma inną wiedzę w tym obszarze. W tym momencie opracowujemy szkolenia dla pracowników na wszystkich naszych rynkach. Mają być z założenia bardzo proste, a wiedza – przekazywana w sposób przystępny, z humorem.

Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy musi wiedzieć, jak wygląda proces zrównoważonego raportowania i o co chodzi z tą całą taksonomią, ale powinien wiedzieć, jak zachodzą na świecie zmiany klimatu, skąd wzięła się koncepcja zrównoważonego rozwoju i dlaczego odgrywa ona tak dużą rolę, co to jest greenwashing.

Zapraszamy także ciekawe instytucje lub osoby, które zajmują się różnymi aspektami ESG – np. takimi jak cyrkularność, inkluzywność, różnorodność – aby w trakcie webinarów dzieliły się swoją wiedzą. Słuchamy także głosu naszych pracowników, którzy podpowiadają nam, jakimi tematami powinniśmy się zająć w kontekście budowania świadomości ESG w naszej Grupie.

Czym dla podmiotów komercyjnych, takich jak InPost, jest energia społeczna? Co motywuje firmę do priorytetyzacji tego obszaru w codziennej, biznesowej działalności?

Można śmiało powiedzieć, że wyzwalanie energii społecznej to jeden z kluczowych elementów naszej strategii biznesowej. Opracowaliśmy szczegółową politykę zaangażowania społecznego, w ramach której określiliśmy cele i priorytety, zdiagnozowaliśmy obszary, na które możemy mieć największy wpływ. Dzięki temu możemy wykorzystywać nasze zasoby w sposób efektywniejszy i bardziej odpowiedzialny.

Nasze plany zakładają kontynuację istniejących inicjatyw, w tym m.in. edukacyjnych czy środowiskowych, ale również poszukiwanie nowych obszarów, w które możemy się zaangażować. Na pewno będziemy nadal rozwijać programy wspierające naszych pracowników w generowaniu energii społecznej, między innymi za pomocą programu grantowego, w którym mogą sami zadecydować, w co chcą się zaangażować w ramach wolontariatu pracowniczego.

To nasi współpracownicy są tym ogniwem, które może nieść dobro poza organizacją i które może zarazić swoim entuzjazmem inne osoby. InPost z ogromną satysfakcja będzie ich w tym nadal wspierać, pamiętając słowa prof. Jerzego Hausnera, które wybrzmiały podczas tegorocznego kongresu Open Eyes Economy w Krakowie: „jeśli chcemy bazować na energii społecznej, to energia musi płynąć od dołu do góry”.

Wspomniała pani OEES – kongres, którego partnerem strategicznym była Grupa InPost. Jak podsumowałaby pani Open Eyes Economy Summit 2023?

Motyw przewodni tegorocznej edycji wysunął na pierwszy plan istotę współpracy i zaangażowania w inicjatywy lokalne. Różnorodność prelegentów i tematów była inspirująca. Pokazała, że różne branże i sektory mogą wspólnie dążyć do skutecznej realizacji celów społecznych. Prelegenci OEES podkreślali, że to nie tylko etyczny obowiązek, ale również – w pewnym sensie – strategiczna inwestycja i sposób na budowanie pozytywnego wpływu wśród interesariuszy.

Cieszy mnie, że rozmawialiśmy o tym temacie, poruszając się nie tylko w obszarze teorii i badań socjologicznych. Padały świetne przykłady realizacji konkretnych kroków i planów działań. Jestem pełna optymizmu po tym kongresie. Wiem, jak wiele można osiągnąć, gdy ludzie z wielu środowisk – biznesu, samorządów, fundacji, teoretyków – łączą siły, by tworzyć pozytywną zmianę.

Współpraca nie tylko z organizacjami społecznymi, ale także z sektorem biznesowym, rządem i społecznością lokalną ma ogromną rolę. Tylko wspólne wysiłki i synergia różnych kompetencji i zasobów mogą naprawdę przyczynić się do rozwiązywania najważniejszych problemów społecznych.

Kamila Solon-Serek, Kierowniczką Zespołu Komunikacji i Projektów ESG w InPost

Kamila Solon-Serek, Kierowniczka Zespołu Komunikacji i Projektów ESG w Grupie InPost. Do jej zadań należy między innymi koordynowanie strategicznych projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym monitorowanie realizacji strategii ESG.

Źródło: InPost