CSRD: Nowa era raportowania ESG i jej wpływ na zrównoważony rozwój
Artykuł sponsorowany

CSRD: Nowa era raportowania ESG i jej wpływ na zrównoważony rozwój

Rafał Staśkiewicz
Rafał StaśkiewiczŹródło:Ekovoltis
Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) stanowi kluczowy element strategii Unii Europejskiej w kontekście finalnego kształtowania się wspólnej europejskiej polityki klimatycznej poprzez zwiększenie przejrzystości działalności firm w zakresie zrównoważonego rozwoju.. Warto zaznaczyć, że właśnie opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, czyli de facto implementację do krajowego porządku prawnego dyrektywy CSRD.

Na podstawie tych przepisów, przedsiębiorstwa będą zobowiązane do dostarczania bardziej szczegółowych i kompleksowych danych dotyczących ich wpływu w następujących obszarach: E – environment, czyli środowisko, S – social, społeczeństwo oraz G – governance, ład korporacyjny/zarządzanie.

Co oznacza Dyrektywa CSRD, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2024, dla raportowania w obszarze ESG?

Wprowadzenie CSRD następuje etapami, co pozwala przedsiębiorstwom na stopniowe dostosowanie się do nowych wymogów. Począwszy od 1 stycznia 2024 roku, dyrektywa zaczęła obowiązywać największe spółki notowane na giełdzie. W kolejnych latach, od stycznia 2025, obejmie duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników lub generujące obrót powyżej 40 milionów euro, a od stycznia 2026 – również małe i średnie firmy notowane na giełdach. Co najistotniejsze, wymogi te dotyczą również małych i średnich przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw większych spółek, co znacząco rozszerza zakres firm zobowiązanych do raportowania.

Skutki wprowadzenia CSRD będą dalekosiężne. Przede wszystkim, efektem wprowadzenia obowiązku raportowania ESG, będzie najprościej rzecz ujmując, wykonanie gruntownego przeglądu z działalności każdej organizacji, w tym również oferowanych usług czy produktów, a następnie dążenie do ograniczenia ich wpływu we wspomnianych wcześniej obszarach.

Skutkiem wprowadzenia tych przepisów będą zmiany we wszystkich sektorach gospodarki państw UE, które zajdą w ciągu najbliższych lat. Dodatkowo wprowadzenie obowiązku zaangażowania przedsiębiorstw w działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju – jak można również rozumieć obowiązki związane z ESG – całkowicie zmieni dotychczasowy model zarządzania, co niewątpliwie będzie ogromnym wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców i całej polskiej gospodarki.

Jak znacząca jest rola ESG w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw?

Znaczenie ESG w kontekście rozwoju gospodarczego jest nie do przecenienia. ESG otwiera przed przedsiębiorstwami szereg możliwości, w tym dostęp do nowych rynków, przyciąganie inwestorów oraz budowanie zaufania i lojalności klientów. Przyjęcie zasad ESG umożliwia firmom nie tylko wyróżnienie się na tle konkurencji, ale także demonstruje ich zaangażowanie w przestrzeganie norm prawnych, etycznych i środowiskowych, które uznać można za współczesny spiritus movens rozwoju biznesu.

Warto zauważyć, że zaangażowanie w realizację celów ESG może również przynieść korzyści finansowe. Coraz więcej instytucji finansowych bowiem wprowadza preferencyjne warunki finansowania, powstaje także coraz więcej funduszy celowych dla inicjatyw związanych z równoważonym rozwojem, a przez to pojawia się szansa do wykorzystania innowacyjnych technologii, a tym samym wzmocnieniu dotychczasowej pozycji rynkowej.

W efekcie powstaje przestrzeń do wzmocnienia wartości danej firmy bądź marki, budowania silniejszych relacji z Klientami i Kontrahentami stosującymi ten sam system wartości czy również pozyskania talentów pracowniczych w oparciu o ESG. Stąd też powstaje wiele nowych możliwości, które przyczynią się do wzmocnienia konkurencyjności również mniejszych graczy na rynku.

Podsumowując, ESG nie jest tylko trendem, ale fundamentem do budowania zrównoważonej przyszłości i tworzenia wartości na wielu poziomach – wprowadzenie tych standardów wiązać się będzie również ze zmianą postrzegania tych firm jako tzw. "organizacje przyszłości", co uznać można za ogromną szansę do rozwoju, a zarazem za kamień milowy stojącym przed każdym przedsiębiorstwem w drugiej dekadzie XXI wieku.

Jakie konsekwencje dla rynku odnawialnych źródeł energii przyniesie wprowadzenie Dyrektywy CSRD, biorąc pod uwagę wymogi raportowania ESG dla przedsiębiorstw?

W praktyce firmy wdrażające ESG w obszarze środowiskowym są zobowiązane do ograniczania swojego śladu węglowego, który informuje o zakresie emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2 do atmosfery. To może dla nich oznaczać instalację paneli fotowoltaicznych na dachach, budowę farm fotowoltaicznych lub farm wiatrowych. Jednak nie wszystkie firmy mają możliwość przeprowadzenia takich inwestycji. Dlatego istnieje opcja zakupu zielonej energii od dostawców, takich jak Ekovoltis.

Takie rozwiązanie pozwala firmom pozostać zeroemisyjnymi i jednocześnie wspierać rozwój zielonej energii. Struktura wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w blisko 70% opiera się na wysoce emisyjnym węglu, a wspomniane wcześniej wymagania regulacyjne mogą w krótkim czasie doprowadzić do powstania luki podażowej zielonej energii. Równanie jest proste, tzn. warto już teraz zabezpieczyć się w dostawy niskoemisyjnej energii i obniżyć ślad węglowy swojej działalności.

Przywołane wcześniej dane dotyczące struktury produkcji energii elektrycznej potwierdzają tylko, że stoimy dopiero u progu transformacji energetycznej, gdzie pierwsze skrzypce odgrywać będzie dekarbonizacja. Wraz ze wzrostem udziału produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii coraz częstsze będzie występowanie znacznych różnic cenowych między poszczególnymi godzinami, w efekcie na znaczeniu zyskiwać będą usługi elastyczności oraz magazynowania energii.

Musimy być gotowi również na pojawienie się ujemnych cen energii elektrycznej, co na zachodnich rynkach nie jest czymś nowym, a pojawia się w momencie nadpodaży energii pochodzącej głównie z OZE. W rezultacie nieunikniony będzie rozwój Internetu rzeczy z możliwościami sterowania popytem na energię – digitalizacja. Po krótce tylko przedstawione zagadnienia wskazują na szerokie powiązania realizacji celów ESG i transformacji energetycznej, które to powinni brać pod uwagę wszyscy odpowiedzialni Przedsiębiorcy.

Źródło: Ekovoltis