Grupa Azoty bez prezesa. Kto pokieruje koncernem?

Grupa Azoty bez prezesa. Kto pokieruje koncernem?

Grupa Azoty
Grupa AzotyŹródło:Materiały prasowe / Grupa Azoty
Tomasz Hinc został odwołany z funkcji prezesa Grupy Azoty, ze stanowiskami pożegnało się też czterech innych członków zarządu chemicznego giganta. Pełniącym obowiązki prezesa Grupy Azoty został członek rady nadzorczej Krzysztof Kołodziejczyk.

Rada nadzorcza Azotów odwołała z zarządu spółki prezesa Tomasza Hinca oraz wiceprezesów: Mariusza Graba, Filipa Grzegorczyka, Grzegorza Kądzielawskiego i Marcina Kowalczyka. Podjęła także uchwałę o delegowaniu ze swojego grona Krzysztofa Kołodziejczyka do wykonywania obowiązków prezesa. Funkcję tę będzie sprawować do czasu powołania nowego szefa koncernu w postępowaniu kwalifikacyjnym, ale nie dłużej niż przez trzy miesiące.

Zmiany kadrowe w zarządzie Grupy Azoty i w radzie nadzorczej

W rezultacie zarząd Azotów składa się obecnie z trzech osób. Zasiadają w nim Kołodziejczyk, wiceprezes Marek Wadowski oraz Zbigniew Paprocki, członek zarządu będący jednocześnie dyrektorem generalnym. Obaj zasiadali we wcześniejszym zarządzie.

Podczas zeszłotygodniowego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Azotów przeprowadzono zmiany w radzie nadzorczej spółki. Odeszły ziej cztery osoby, zostali tylko przedstawiciele pracowników. W miejsce odwołanych powołano pięciu nowych członków. Przewodniczącym rady został Hubert Kamola.

Grupa Azoty to jedna ze spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z udziałów wykonuje Minister Aktywów Państwowych. Skarb Państwa ma 33 proc. akcji Grupy.

Kim jest Krzysztof Kołodziejczyk oraz wiceprezesi Grupy Azoty?

W latach 2019-2021 Kołodziejczyk był członkiem zarządu i dyrektorem finansowym giełdowego Boryszewa. Wcześniej kierownicze stanowiska zajmował też w Mostostalu Siedlce (członek zarządu komplementariusza i dyrektor finansowy), Polimeksie-Mostostalu (dyrektor ds. finansowych) i S.C. Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group (członek komitetu zarządzającego i dyrektor finansowy). Ponadto pracował w Ciechu jako skarbnik i w Stoczni Szczecińskiej jako ekspert w dziale finansowym.

Marek Wadowski był w latach 2008-2015 był związany z grupą kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW). W latach 2008-2009, jako Wiceprezes Zarządu – dyrektor finansowy Polskiego Koksu S.A. (spółka zależna od JSW), odpowiadał za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością. W latach 2009-2012, jako Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW uczestniczył w procesie debiutu giełdowego spółki (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami).

Zbigniew Paprocki jest związany z Grupą Azoty od 1994 roku (wcześniej pod nazwą Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.).

Czytaj też:
Wynagrodzenia w górę. GUS podał dane
Czytaj też:
ZUS alarmuje. Z tego powodu Polacy coraz częściej biorą L4

Opracowała:
Źródło: Wprost